Περίπου 69 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και 83 εκατομμύρια θα καταργηθούν μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ίδια πηγή, με αποτέλεσμα μια καθαρή μείωση κατά 2% της τρέχουσας απασχόλησης, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο Future of Jobs (Το μέλλον των θέσεων εργασίας).

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από περίπου 800 εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 11 εκατομμύρια εργαζομένους και χρησιμοποιεί δεδομένα για 673 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση είναι αυτές που προκαλούν τόσο τη δημιουργία όσο και την κατάργηση θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μια σύνοψη της έρευνας.

«Η πρόοδος στη χρήση της τεχνολογίας και η αύξηση της ψηφιοποίησης θα προκαλέσουν σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας», αναφέρεται.

Ποιοι κινδυνεύουν

Ταχύτερα θα καταργηθούν οι ρόλοι που μπορούν να αυτοματοποιηθούν, όπως αυτοί των ταμιών τραπεζών και άλλων υπαλλήλων γραφείου, ενώ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs, μόνο τα πρόσφατα άλματα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αυτοματοποίηση του 25% των εργασιών που εκτελούνται από υπαλλήλους στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη.

Στην ίδια έκθεση αναφερόταν ότι τα «παραγωγικά» συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν περιεχόμενο που δεν διαφέρει από την ανθρώπινη δημιουργία, θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια έκρηξη παραγωγικότητας η οποία θα αύξανε τελικά το ετήσιο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 7% σε μια περίοδο 10 ετών.

Καθίστατο όμως σαφές ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε «σημαντική αναστάτωση» στην αγορά εργασίας, καθιστώντας επισφαλείς τις θέσεις περίπου 300 εκατομμυρίων υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης στις ανεπτυγμένες οικονομίες.