Image default
Επιχειρήσεις

Profile: Αύξηση 15% στον κύκλο εργασιών στο α’ τρίμηνο

Profile: Αύξηση 15% στον κύκλο εργασιών στο α' τρίμηνο

Ο Όμιλος Profile παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών και θεσμικών επενδυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022, τις εκτιμήσεις για το α τρίμηνο του 2023, τα προσεχή επενδυτικά σχέδια, καθώς και την εικόνα των διεθνών δραστηριοτήτων του, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των συνολικών πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης του, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων.

Η τάση αυτή ενισχύεται και από την ταχεία άνοδο του Χρηματοοικονομικού τομέα με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης, όπου δημιουργούνται ευκαιρίες για υλοποίηση σύγχρονων λύσεων, καθώς επίσης και από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου οι μέχρι σήμερα αναθέσεις ξεπερνούν τα 100 εκατ., έχοντας προκηρυχθεί περίπου ο μισός προϋπολογισμός των έργων πληροφορικής και ψηφιοποιήσεων.

Βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2022

Σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρώντας τον επιχειρηματικό κλάδο του Ticketing, ο οποίος μεταβιβάσθηκε το 2022), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 30% και ανήλθε σε Ευρώ 25,0 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξωστρέφεια του Ομίλου με νέες υλοποιήσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, καθώς ο Όμιλος διαθέτει πλέον παρουσία σε 48 χώρες.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,20 εκατ. έναντι Ευρώ 5,15 εκατ. το 2021 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 26%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 95% του κύκλου εργασιών. Τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 60%, σε Ευρώ 3,27 εκατ. από Ευρώ 2,04 εκατ.

Η ισχυρή κερδοφορία δίνει τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος παρουσίασε το «Finuevo Suite», την τραπεζική in-a-box πλατφόρμα νέας γενιάς που αποτελείται από το «Finuevo Core» και το «Finuevo Digital». Το «Finuevo Core» αποτελεί τη μετεξέλιξη του κορυφαίου τραπεζικού συστήματος FMS.next, το οποίο συνδυάζει καινοτόμες και ευέλικτες λειτουργικότητες για Λογαριασμούς, Δάνεια, Κάρτες, Πληρωμές, κλπ., βασισμένο σε νέες τεχνολογίες, ενώ το «Finuevo Digital» παρέχει mobile-first προηγμένες Digital Banking εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, αποτελώντας την εξέλιξη στην ψηφιακή τραπεζική.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε η νέα πρωτοποριακή λύση «Acumen.plus Loan Portfolio Management» για μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α., παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου, των διαθεσίμων (Treasury Management) και της διαχείρισης κινδύνου, με προηγμένες λειτουργικότητες.

Επίσης, υπήρξε σημαντική αναβάθμιση της βραβευμένης πλατφόρμας διαχείρισης επενδύσεων Axia Suite, για Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προσφέροντας front-to-back office λειτουργίες, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται τα δικά τους αμοιβαία κεφάλαια.

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου για υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων «RiskAvert», αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων λειτουργιών κάλυψης των εποπτικών απαιτήσεων για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), καθώς και για τoν Επιτοκιακό Κίνδυνο στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (IRRBB).

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 24% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,9x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος της τάξεως των Ευρώ 975 χιλ., που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,04 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Προοπτική του Ομίλου για το 2023

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους εμφάνισε άνοδο κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και εκτιμάται ό,τι για το σύνολο του έτους θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οι συνεχείς και επιτυχημένες επενδύσεις του Ομίλου σε νέα προϊόντα του χρηματοοικονομικού τομέα, καθιστούν τη διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος.

Παράλληλα, οι επενδύσεις του κράτους στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και η ενεργή συμμετοχή του Ομίλου, με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών, δημιουργούν τις αντίστοιχες θετικές προσδοκίες στην περαιτέρω ανάθεση έργων σχετικού ενδιαφέροντος, οπότε και το σχετικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων εξελίσσεται αυξητικά με την πάροδο του χρόνου.

Ο τρίτος πόλος ανάπτυξης θα προέλθει από εξαγορές, όπου ο Όμιλος σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικό μέρος των διαθεσίμων του, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές υπεραξίες για τους μετόχους του.

Τα ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας του ομίλου Profile συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου και αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επίπεδα για έκτη διαδοχική χρονιά, δημιουργώντας προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών κατά την επόμενη τριετία.

 • Profile
 • κέρδη
 • τζίρος

  Σχετικα αρθρα

  Το Twitter αξίζει σήμερα μόλις το 1/3 όσων πλήρωσε ο Έλον Μασκ

  admin

  Στις 21/6 η Γενική Συνέλευση της Lamda Development

  admin

  Lamda: Αύξηση 75% στα EBITDA το πρώτο τρίμηνο 2023

  admin

  Alpha Trust: Ξεκινάει η απορρόφηση της Alpha Trust Ελληνική Γη

  admin

  Lamda: EBITDA +75% το πρώτο τρίμηνο- Η εικόνα στο Ελληνικό

  admin

  Τέρνα Ενεργειακή: Στα €43,3 εκατ. τα EBITDA το α’ τρίμηνο

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο τρίμηνο – Στα 5,5 δισ. ευρώ το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου

  admin

  EBRD: Επενδύει 56 εκατ. ευρώ στο ορυχείο της Eldorado στις Σκουριές

  admin

  Ideal Holdings: Εγκρίθηκε η καταβολή μετρητών στους μετόχους

  admin

  METRO ΑΕΒΕ: Εγκαινίασε το Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος (pics + vid)

  admin

  Η Austriacard προτείνει τον διπλασιασμό του μετοχικού της κεφαλαίου

  admin

  O Πειραιάς στις αγορές της Κίνας – Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ ΕΒΕΠ και CIIE

  admin