Image default
Πολιτική

Βασίλης Κοντοζαμάνης: Για ένα νέο, σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Το σύγχρονο Ε.Σ.Υ. που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είχε αποτυπωθεί στον προγραμματικό της λόγο ήδη από το 2019, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση και περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών και ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα Υγείας. Ολόκληρο το άρθρο του Βασίλη Κοντοζαμάνη έχει ως εξής:

«Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα αποδείχθηκαν εξαιρετικά καρποφόρα για τον χώρο της Υγείας. Σημαντικές υποδομές και δράσεις αναπτύχθηκαν τόσο στον τομέα της Πρόληψης όσο και της Περίθαλψης.

Τότε τέθηκαν οι βάσεις για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρόληψης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλο τον πληθυσμό της χώρας.

Στη δεκαετία του 70 ανάγονται και οι πρώτες προσπάθειες συγκρότησης ενός εθνικού συστήματος υγείας από τον πρωτοπόρο της Κοινωνικής Παιδιατρικής στην Ελλάδα, Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών, Σπύρο Δοξιάδη, ο οποίος είχε ήδη – από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 – ιδρύσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ενώ το 1978 ξεκίνησε ως Υπουργός την πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος στην Ελλάδα.

Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, ο διάδοχός του στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παρασκευάς Αυγερινός, νομοθετούσε την ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Η ίδρυση του Ε.Σ.Υ. αποτέλεσε αναμφισβήτητα τομή στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας για την Ελλάδα, τόσο την εποχή εκείνη όσο και διαχρονικά.

Δεν ξεχνάμε ότι στα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της Covid και μετα-Covid εποχής, το Ε.Σ.Υ. με το ανθρώπινο δυναμικό του κράτησε τη χώρα όρθια και κατάφερε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του, πέρα από κάθε προσδοκία.

Ωστόσο, είναι κοινή παραδοχή ότι περίπου μισό αιώνα μετά, το Ε.Σ.Υ. έχει εξαντλήσει τα όρια του, υπό την τωρινή του μορφή. Και τούτο, διότι στα χρόνια που μεσολάβησαν, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ιατρική και τη νοσηλευτική επιστήμη, καθώς και στα παραϊατρικά επαγγέλματα, στην έρευνα και στην τεχνολογία, την οποία πρόοδο αδυνατεί να ακολουθήσει, εάν δεν μετεξελιχθεί και το ίδιο.

Ένα σύγχρονο Ε.Σ.Υ. που έχει σχεδιάσει η παρούσα κυβέρνηση και έχει αποτυπωθεί στον προγραμματικό της λόγο ήδη από το 2019, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση και περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών και ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

Και βέβαια, παρά τα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση, το νέο Ε.Σ.Υ. παραμένει ακλόνητο στις βασικές καταστατικές αρχές του που είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι για να συνεχίσει να αποδίδει και να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του συνόλου των πολιτών δεν πρέπει να αποστεί από αυτές. Αυτό είναι και το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης τετραετίας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε αντιμέτωπη με καταστάσεις στον χώρο της Υγείας, οι οποίες, παρότι δύσκολες, αποτέλεσαν τον καταλύτη για τις αλλαγές που συντελέστηκαν ήδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μικρό χρονικό διάστημα και υπό συνθήκες πανδημίας δημιουργήθηκε μια σημαντική παρακαταθήκη, όπως ο διπλασιασμός των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, η οποία αποτελεί τον οδηγό των αλλαγών στο σύστημα.

Η χρηματοδότηση προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό των δομών και υποδομών υγείας, η υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως το Κέντρο Γονιδιακών και Κυτταρικών θεραπειών (νοσοκομείο Παπανικολάου), το νέο ογκολογικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ακτινοθεραπείας στην Αθήνα, τα Κέντρα Αγγειακών Εγκεφαλικών Παθήσεων, καθώς και η εισαγωγή νέων υπηρεσιών στο σύστημα, όπως η ψηφιακή διαχείριση των ογκολογικών ασθενών, αλλάζουν την εικόνα της υγείας στη χώρα.

Και βεβαίως μεγάλο κομμάτι αφορά στη δημόσια υγεία. Εκεί εφαρμόζουμε το μοντέλο της Νέας Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το οποίο η Δημόσια Υγεία συναντάται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη και την απασχόληση. Εκτός από την ψηφιακή υγεία, άλλοι τέσσερις τομείς παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, οι κλινικές δοκιμές και οι βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες.

Έχει εκπονηθεί και υλοποιείται σχέδιο, με απτά ήδη αποτελέσματα. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Pfizer, κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, έχει καταστήσει έδρα ενός διεθνούς κέντρου ψηφιακής τεχνολογίας τη Θεσσαλονίκη, ενώ η πολυεθνική φαρμακευτική βιομηχανία Boehringer Ingelheim επενδύει πάνω από 100 εκατ. ευρώ, την περίοδο 2019-2025, για να επεκτείνει τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου της στο Κορωπί.

Επιπλέον, εργαζόμαστε, ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος στην παροχή υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, Ανάλυσης Μεγαδεδομένων, Δεδομένων Πραγματικών Συνθηκών (Real World Data), Μητρώων Ασθενών και άλλων υπηρεσιών ψηφιακής υγείας.

Στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να διαμορφώσει τις συνθήκες για την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, αλλά και να βελτιώσει τις υποδομές και τις υπηρεσίες Υγείας που παρέχονται στους πολίτες, σε όλα τα στάδια, να ενισχύσει την οικονομία που βασίζεται στη γνώση και να δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα μας.

Γνωρίζουμε τί πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε και θα το κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο σύστημα υγείας. Δεν αφήνουμε κανέναν συμπολίτη μας πίσω».

Σχετικα αρθρα

Συγχαρητήρια επιστολή στον Ερντογάν από τον Ιωάννη Σαρμά

admin

Δένδιας στον ΣΚΑΪ 100,3: Περιμένουμε να δούμε τα δείγματα γραφής του Ερντογάν – Δεν υπάρχουν βεβαιότητες

admin

Ο Κώστας Τασούλας παραμένει πρόεδρος της Βουλής – Έλαβε 270 ψήφους – Εκλέγεται προεδρείο – Live

admin

Δένδιας: Δεν υπάρχουν βεβαιότητες στις σχέσεις με την Τουρκία, περιμένουμε να δούμε τη στάση του Ερντογάν

admin

Εκλογές 2023, Φαήλος Κρανιδιώτης: Θα ψηφίσω ΝΔ στις 25 Ιουνίου, «όχι» στη μηδενιστική κρατικιστική αριστερά

admin

Μητσοτάκης: Ζητώ ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση – Δεν είχα πρόθεση να προχωρήσω σε συνταγματικές αλλαγές μόνος μου

admin

Με 52,1% ο Ερντογάν προχωράει για 25 χρόνια εξουσίας: «Θα είμαστε μαζί μέχρι τον τάφο»

admin

Ανδρέας Δρυμιώτης στον Δανίκα: Ο ΣΥΡΙΖΑ γκρεμίστηκε την τελευταία μέρα στο παραβάν

admin

Εκλογές 2023, Κυριάκος Μητσοτάκης: Ζητώ ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση – Ο Ανδρουλάκης κοπιάρει τον ΣΥΡΙΖΑ

admin

Ο Αντώναρος ξαναχτυπά: «Ποιος είπε ότι αποχωρώ;» γράφει σε νέα ανάρτησή του

admin

Εκλογές 2023, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πόρτα-πόρτα για την αυτοδυναμία» το μήνυμα στους βουλευτές

admin

Μητσοτάκης προς βουλευτές της ΝΔ: «Αντίπαλός μας η χαλάρωση και ο εφησυχασμός» – «Στις εκλογές ηττήθηκε η τοξικότητα»

admin