Image default
Οικονομία

Συμμετοχή της Optima bank στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Νέα συνεργασία της Optima bank με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, που απευθύνονται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Τα προγράμματα αφορούν:

-Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια

-Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης

-Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων

ΗOptimabank με τη συνεργασία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος δανεισμού τους σε ποσοστό που δύναται να ξεπεράσει και το 75%, ενώ διευρύνει περαιτέρω το φάσμα των χρηματοδοτικών επιλογών και προτάσεων για τη στήριξη της βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τράπεζα, έχοντας συμμετάσχει και στα προηγούμενα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων της HDB, δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας όπως και στις δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της Optimabank, δήλωσε σχετικά: ‘’Η Optimabank, μπορεί και θα είναι πάντα στο πλευρό της υγιούς επιχειρηματικότητας, παρέχοντας εύρος επιλογώνκαι πόρων για τη στήριξη βιώσιμων αναπτυξιακών και επενδυτικών πλάνων. Η συμμετοχή μας στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), επιβεβαιώνειτην ισχυρή μας θέληση αλλά και τη δυνατότητα να είμαστε η τράπεζααναφοράς στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων.’’

Σχετικά με τα νέα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) 

Τα τρία, άμεσα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης, εντάσσονται στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund).

Μέσω της μόχλευσης δημόσιων πόρων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB),τα τρία νέα προγράμματα μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να αποφέρουν μια συνολική μείωση του κόστους δανεισμού που δύναται να ξεπεράσει και το 75%. Το δάνειο θα συγχρηματοδοτείταικατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), και θα παρέχεται άτοκα, ενώ για το υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η τράπεζα με βελτιωμένοκόστος χρηματοδότησης, θα παρέχεται επιπλέον επιδότηση κατά 300 μονάδες βάσης για τα 2 πρώτα έτη του δανείου(υπό προϋποθέσεις). Τα νέα προγράμματα αφορούν σε:

1.Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Green co-financingloans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services,  ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από €80.000 έως €8.000.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.      

2.Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης (Digitalization co-financing loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. ευρώγια χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη ,το δε ύψος αυτών ανέρχεται από €25.000 έως €1.000.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.      

3.Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων (Liquidity co-financing loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώγια χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε ΜμΕ. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από  €10.000έως  €1.500.000. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.      

Σχετικα αρθρα

Τουρισμός: Πρόγραμμα κοινής δράσης Ελλάδας-Βουλγαρίας

admin

Τουρκία: Η τουρκική οικονομία θα επιστρέψει στο «πεδίο του ορθολογισμού» δηλώνει ο νέος ΥΠΟΙΚ Σιμσέκ

fastpath

Νέφη κρίσης στην παγκόσμια οικονομία

admin

Ρεύμα: Ποιοι προμηθευτές είναι συνεπείς στην καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

admin

ΕΚΤ: Οι τέσσερις κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ανησυχούν τη Φρανκφούρτη

fastpath

Ενεργειακή αναβάθμιση: Τα τέσσερα προγράμματα που «τρέχουν»

admin

Σημαντικά οφέλη αναμένει η ασφαλιστική αγορά από την θετική πορεία της οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

admin

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 8+1 κωδικοί του Ε1 που ξεκλειδώνουν φοροελαφρύνσεις

admin

Τουρισμός: Οι αφίξεις “απογειώνονται”, ενώ ορισμένοι προορισμοί πάνε για νέο ρεκόρ

admin

Ρυθμίσεις χρεών: Σκέψεις για βελτιώσεις στις 36-72 δόσεις

admin

Υπερκέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο της τέχνης

admin

Ελληνικό: Σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων – Η πορεία τους μέχρι τώρα

admin