Image default
Ευρώπη

Στα 9 τρισ. δολάρια έως το 2027 η παγκόσμια αύξηση στην αγορά φαρμάκων

Η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά του φαρμάκου σε παγκόσμιο επίπεδο και εκτιμάται ότι θα επεκτείνει την καθαρή σωρευτική φαρμακευτική αγορά κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2027. Σύμφωνα με μελέτη της IQVIA η υψηλότερη αύξηση όγκου αναμένεται στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική, λόγω ενός μείγματος αύξησης του πληθυσμού και διευρυμένης πρόσβασης. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη θα έχουν πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Επιπλέον, η ζήτηση για καινοτόμα φάρμακα θα οδηγήσει τις δαπάνες για την ογκολογία σε περίπου 370 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, σχεδόν διπλάσιο επίπεδο από τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Από την άλλη, τα βιοτεχνολογικά φάρμακα θα αντιπροσωπεύουν το 35% των δαπανών παγκοσμίως το 2027 και θα περιλαμβάνουν καινοτόμες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, καθώς και ένα ώριμο βιοομοειδές τμήμα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση με τίτλο Global Use of Medicines 2023 – Outlook through 2027 η οποία έγινε από το IQVIA Institute for Human Data Science, αναφέρει ότι οι συνολικές δαπάνες και η παγκόσμια ζήτηση για φάρμακα θα αυξηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια σε περίπου 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027. Ο υποκείμενος ρυθμός αύξησης 3-6% των δαπανών θα ωθηθεί από την κυκλοφορία νέων φαρμάκων και την ευρύτερη χρήση εμπορικών σημάτων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα παρά τις προσπάθειες των πληρωτών να περιορίσουν τους προϋπολογισμούς τους και τον αντίκτυπο των επιλογών χαμηλότερου κόστους.

Όπως εξηγεί ο Murray Aitken, ανώτερος αντιπρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του IQVIA Institute for Human Data Science «Ο COVID-19 συνεχίζει να έχει αντίκτυπο στις φαρμακευτικές αγορές παγκοσμίως και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επεκτείνει τη φαρμακευτική αγορά μέχρι το 2027, κυρίως λόγω των εμβολίων. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες τα επόμενα χρόνια με τη μετάβαση της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 σε μια νέα φάση όπου τα εμβόλια και τα θεραπευτικά φάρμακα είναι διαθέσιμα αλλά χρησιμοποιούνται με ασυνέπεια».

Τα κυριότερα σημεία της έκθεσης περιλαμβάνουν:

Αυξημένη χρήση φαρμάκων: Η χρήση φαρμάκων – μετρούμενη σε καθορισμένες ημερήσιες δόσεις – αυξήθηκε κατά 36% την τελευταία δεκαετία, λόγω της αυξημένης πρόσβασης στα φάρμακα. Ωστόσο, η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί έως το 2027 και να φτάσει συνολικά σε περισσότερες από 3,4 τρισεκατομμύρια δόσεις, αύξηση περίπου 8% από το επίπεδο του 2022. Η υψηλότερη αύξηση όγκου αναμένεται στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική, λόγω ενός μείγματος αύξησης του πληθυσμού και διευρυμένης πρόσβασης, ενώ η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη θα δουν πολύ χαμηλή ανάπτυξη. Το κατά κεφαλήν φάρμακο ποικίλλει ανά περιοχή με την Ιαπωνία και τη Δυτική Ευρώπη να έχουν υπερδιπλάσια χρήση από τις περισσότερες άλλες περιοχές.

Δαπάνες και ανάπτυξη ανά περιοχή: Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων — χρησιμοποιώντας τα επίπεδα τιμών τιμολογίων — αναμένεται να αυξηθεί κατά 3–6% CAGR έως το 2027 σε περίπου 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια με αποκλίνουσες τάσεις ανά περιοχή. Η ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες συνεχίζεται με σχετικά σταθερούς ρυθμούς με τα νέα προϊόντα να αντισταθμίζονται από τη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η Λατινική Αμερική, η Ανατολική Ευρώπη και τμήματα της Ασίας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά από τον όγκο και τη μεγαλύτερη υιοθέτηση νέων φαρμάκων. Η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ, σε καθαρή βάση τιμών, προβλέπεται να προσαρμοστεί -1 έως 2% CAGR έως το 2027, από 4% CAGR τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο αντίκτυπος των απωλειών της αποκλειστικότητας θα αυξηθεί στα 140,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών βιοομοειδών εισαγωγών το 2023 και το 2024. Οι δαπάνες για νέα επωνυμία στις ΗΠΑ προβλέπεται να είναι υψηλότερες από τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερο μερίδιο των συνολικών δαπανών. Βασικά στοιχεία του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού (IRA) αναμένεται να επηρεάσουν την τιμολόγηση των φαρμάκων και τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, παρόλο που ο συγκεκριμένος αντίκτυπος δεν έχει ακόμη καθοριστεί καθώς δεν έχει καθοριστεί βασική γραμμή και τα λεπτομερή σχέδια εφαρμογής του IRA για την τιμολόγηση και το κόστος των φαρμάκων κοινή χρήση δεν έχουν παρασχεθεί.

Επίδραση του COVID-19 στη χρήση φαρμάκων: Ο COVID-19 συνεχίζει να έχει αντίκτυπο στις φαρμακευτικές αγορές παγκοσμίως και εκτιμάται ότι θα επεκτείνει την καθαρή σωρευτική φαρμακευτική αγορά κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2020 έως το 2027, κυρίως συνδεδεμένα με τα εμβόλια. Οι διαταραχές στη ζήτηση για πολλά άλλα φάρμακα, λόγω καθυστερημένων διαγνώσεων, συνεχίζουν να συμβαίνουν, αν και η ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς προβλέπεται να επιστρέψει στα προβλεπόμενα επίπεδα πριν από την πανδημία έως το 2024. Όλες οι περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν υπερβεί προηγουμένως τα προβλεπόμενα ποσοστά εμβολιασμού πρώτου κύματος η αξιοποίηση καθυστερεί. Αυτό δημιουργεί ουσιαστική αβεβαιότητα για το μέλλον της πανδημίας και τους πιθανούς κινδύνους επανεμφάνισης λοιμώξεων, ειδικά σε περιοχές του κόσμου με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και αναμνηστικών.

Αύξηση των δαπανών για ειδικά φάρμακα: Τα ειδικά φάρμακα θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 43% των παγκόσμιων δαπανών το 2027 και το 56% των συνολικών δαπανών στις ανεπτυγμένες αγορές. Οι παγκόσμιες δαπάνες για αντικαρκινικά φάρμακα αναμένεται να φτάσουν τα 370 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2027, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται από την κυκλοφορία και τη χρήση νέων φαρμάκων και τον περιορισμένο νέο βιο-ομοειδές αντίκτυπο. Η αύξηση των δαπανών για την ανοσολογία θα επιβραδυνθεί στο 3-6% έως το 2027 από τις μειώσεις των τιμών που σχετίζονται με τον βιοομοειδή ανταγωνισμό, καθώς η αύξηση του όγκου συνεχίζεται στο 12% ετησίως. Οι νέες θεραπείες για σπάνιες νευρολογικές διαταραχές, το Αλτσχάιμερ και τις ημικρανίες αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση των δαπανών στη νευρολογία.

Δαπάνες βιοτεχνολογίας: Η βιοτεχνολογία θα αντιπροσωπεύει το 35% των δαπανών παγκοσμίως και θα περιλαμβάνει τόσο πρωτοποριακές κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, καθώς και ένα ωριμάζον βιοομοειδές τμήμα. Οι σημαντικές πρόοδοι αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα στην ογκολογία και την ανοσολογία. Η προοπτική για τη βιοθεραπευτική επόμενης γενιάς περιλαμβάνει ένα οριστικά αβέβαιο φάσμα κλινικών και εμπορικών επιτυχιών.

- iqvia

Σχετικα αρθρα

Αβγατίζουν οι αεροπορικές, «καθηλωμένα στο έδαφος» τα αεροδρόμια

admin

Οι 16 πόλεις με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο

admin

ΗΠΑ: Τέλος στο «δράμα του χρέους», υπέγραψε το νομοσχέδιο ο Μπάιντεν

admin

Οι online τράπεζες κέρδισαν το στοίχημα των καταθέσεων

admin

Η απάντηση της Κίνας σε Airbus και Boeing τελικά δεν είναι και τόσο κινεζική

admin

Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει το ευρωπαϊκό real estate: «Τα χειρότερα έπονται» προειδοποιούν ειδικοί

admin

Πώς σώθηκαν 42 εκατ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ στη διάρκεια της πανδημίας

admin

Πετρέλαιο: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΚ+ μετά τη βουτιά της τιμής τον Μάιο;

admin

Η S&P Global διατηρεί τη Γαλλία στο «AA»

admin

Παγκόσμια Τράπεζα: Ανέλαβε καθήκοντα του προέδρου ο Ατζάι Μπάνγκα

admin

Απειλή οι σκιώδεις οντότητες για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

admin

Η ανάλυση κόστους-οφέλους της ΕΕ δέχεται πυρά κατά του νόμου περί συσκευασίας

admin