Image default
Επιχειρήσεις

Lamda: EBITDA +75% το πρώτο τρίμηνο- Η εικόνα στο Ελληνικό

Lamda: EBITDA +75% το πρώτο τρίμηνο- Η εικόνα στο Ελληνικό

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών της LAMDA Development (η «Εταιρεία») για το Α’ Τρίμηνο 2023 παρουσίασαν κέρδη €8,3εκ (κέρδη €4,5εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

Επισημαίνονται οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα το 2023:

• Εμπορικά Κέντρα: σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την περίοδο του Α’ Τριμήνου (κέρδη €18,5εκ αυξημένα 20% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Α’ Τριμήνου 2022 και 12% υψηλότερα σε συγκρίσιμη βάση έναντι του προηγούμενου ρεκόρ το Α’ Τρίμηνο 2019).

• Designer Outlet Athens: θετική συνεισφορά με €2,4εκ κέρδη EBITDA για το Α’ Τρίμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι το Designer Outlet Athens ενοποιείται από την 06.08.2022.

• Μαρίνα Φλοίσβου και Αγ. Κοσμά (Ελληνικό): ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (συνολικά κέρδη €4,1εκ, αυξημένα 14% έναντι του Α’ Τριμήνου 2022). Οι ετήσιες (μόνιμες) συμβάσεις ελλιμενισμού ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας ενώ οι αυξήσεις, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, ανήλθαν σε περίπου 15%.

• Έργο εκμετάλλευσης ακινήτου στο Ελληνικό: σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου. Η εν λόγω αύξηση είχε επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, τα οποία παρουσίασαν ζημιά €12,1εκ το Α’ Τρίμηνο 2023 (έναντι ζημιάς €8,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Α’ Τριμήνου 2023 παρουσίασαν κέρδη €8,0εκ (κέρδη €20,7εκ το Α’ Τρίμηνο 2022). Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2022 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €16,1εκ βάσει της επανεκτίμησης, από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 31.03.2022 (Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων). Σημειώνεται ότι την 31.03.2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων, λοιπών ακινήτων και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς η προγραμματισμένη επανεκτίμηση είναι την 30.06.2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Α’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν σε ζημία €21,4εκ έναντι ζημίας €7,7εκ το Α’ Τρίμηνο 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων7 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €11,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2023 έναντι €8,3εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Α’ Τρίμηνο 2023 αυξήθηκαν 20% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2022 στα €18,5εκ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την περίοδο του Α’ Τριμήνου (12% υψηλότερα έναντι του 2019). Σημειώνεται ότι το Α’ Τρίμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς8 λόγω της πανδημίας.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA) περιλαμβανομένου του νεοαποκτηθέντος Designer Outlet Athens το Α’ Τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €20,9εκ, αυξημένα 36% έναντι του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την περίοδο του Α’ Τριμήνου (26% υψηλότερα έναντι του 2019).

lamda3

Συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

• Το Α’ Τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 38% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που καταγράφηκε από το Β’ Εξάμηνο 2022 και έπειτα, λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

• Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 42% έναντι του 2022.

Συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

• Το Α’ Τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 32% έναντι του 2022. Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα του Α’ Τριμήνου 2022 επηρεάστηκε αρνητικά στα τέλη Ιανουαρίου 2022 από τις ακραίες καιρικές συνθήκες (σφοδρή χιονόπτωση λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»).

• Το Golden Hall εμφάνισε για ένα ακόμα τρίμηνο σημαντική αύξηση. Έναντι του 2022 αυξήθηκε 30%, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό και τη θετική συνεισφορά της ανάπτυξης του δυτικού τμήματος του κτιρίου, που ξεκίνησε σταδιακά τη λειτουργία του από το Δεκέμβριο 2019.

• Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 56% έναντι του 2022.

Μέση δαπάνη ανά επισκέπτη στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

• Το Α’ Τρίμηνο 2023 αυξήθηκε 5% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε στο σύνολο του έτους 2022. Η εν λόγω αύξηση εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι ο βασικός λόγος επίσκεψης πλέον είναι οι αγορές αγαθών.

• Το Designer Outlet Athens κατέγραψε μείωση 9% έναντι του 2022.

ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2023 του Ομίλου του έργου της αξιοποίησης του ακινήτου στο Ελληνικό, επισημαίνονται τα εξής:

• Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €16,7εκ (δεν καταγράφηκαν σημαντικά έσοδα το Α’ Τρίμηνο 2022). Η πλειοψηφία των εσόδων αφορά το Riviera Tower (περίπου €11εκ) ενώ επιπλέον έσοδα περίπου €5εκ προήλθαν από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων (περιλαμβανόμενου του αναλογικού μέρους του ελάχιστου ετήσιου μισθώματος του IRC).

• Τα συνολικά μεικτά αποτελέσματα (μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων) ανήλθαν σε κέρδος €5,9εκ.

• Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €18εκ (€8,5εκ το Α’ Τρίμηνο 2022) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό.

• Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA παρουσίασαν ζημιά €12,1εκ (ζημιά €8,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2022)

• Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων9 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε €11,4εκ (€8,3εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

• Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, παρουσίασαν ζημιά €21,9εκ (ζημιά €16,9εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

lamda4

Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου την 31.03.2023 ανήλθε σε €3,17 δις καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Σημειώνεται ότι την 31.03.2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων, λοιπών ακινήτων καθώς καιτων Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Η επόμενη προγραμματισμένη επανεκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή είναι την 30.06.2023

• Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό: €1,96 δις αυξημένη κατά περίπου €12εκ έναντι της 31.12.2022, λόγω της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων.

• Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων: €1,03 δις (περιλαμβάνεται και το Designer Outlet Athens).

• Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των λοιπών επενδυτικών ακινήτων (Μαρίνα Φλοίσβου, Γραφεία, Οικόπεδα κ.α.): €175εκ.

 • Lamda
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 • τρίμηνο

  Σχετικα αρθρα

  ΤΙΤΑΝ Investor Day 2023: Στόχος για πωλήσεις 3 δισ. και κέρδη 3 ευρώ ανά μετοχή

  admin

  Χρηματιστήριο: Επανέρχεται η αναμέτρηση µε τις 1.200 µονάδες

  admin

  ΗΠΑ: Για μονοπωλιακές πρακτικές κατηγορεί την Amazon η Επιτροπή Εμπορίου – Τι αναφέρεται στην αγωγή (vid)

  admin

  Kalas Group: Η ιστορία πίσω από το «εθνικό αλάτι» – Η αποχώρηση από τις Ελληνικές Αλυκές και τα επόμενα βήματα

  admin

  Ιntrakat: To turnaround στόρι στις κατασκευές και η επιστροφή στην κερδοφορία

  admin

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια EBITDA 300 εκατ. ευρώ από την Αττική Οδό για τα επόμενα 25 χρόνια

  admin

  Meta: Πόσα εκατ. λίρες πληρώνει για να σπάσει το συμβόλαιο για μίσθωση σε γραφεία

  admin

  Motor Οil: Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης στα σχολεία και νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

  admin

  Real Consulting: Αύξηση 32% στα EBITDA το α’ εξάμηνο 2023

  admin

  Πρόστιμα συνολικού ύψους €81.000 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

  admin

  Cepal Hellas: Συμφωνία κοινοπραξίας με τον όμιλο Resolute Asset Management

  admin

  «Καμπάνες» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς- Τα ποσά και ποιοι πληρώνουν

  admin