Image default
Οικονομία

Οι τέσσερις κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ανησυχούν σοβαρά την ΕΚΤ

Η ευπάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι αδυναμίες των τραπεζών, οι «σκιώδεις» τράπεζες και τα προβλήματα χρέους επιχειρήσεων και κρατών ανησυχούν τη Φρανκφούρτη.

Η πτώχευση της Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ και τα προβλήματα της μεγάλης ελβετικής τράπεζας Credit Suisse έχουν τροφοδοτήσει τους φόβους για μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η πρόσφατη αναταραχή εγείρει το ερώτημα αν το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ μπορεί να απορροφήσει την ιστορική αύξηση των επιτοκίων των τελευταίων δώδεκα μηνών χωρίς σοβαρές στρεβλώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στην τελευταία εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2023, θεωρεί τις προοπτικές εύθραυστες.

«Αν σφίξουμε τη νομισματική πολιτική για να καταπολεμήσουμε τον υψηλό πληθωρισμό, αυτό μπορεί να εκθέσει τρωτά σημεία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», προειδοποίησε την περασμένη Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος κατά την παρουσίαση της εν λόγω έκθεσης της κεντρικής τράπεζας.

Τα υψηλότερα επιτόκια δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των τραπεζών, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και των αγορών ακινήτων, προειδοποιεί η κεντρική τράπεζα.

Στην έκθεσή της, η κεντρική τράπεζα προσδιόρισε, σημειώνει η Handelsblatt, τους τέσσερις μεγαλύτερους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα:

  • Η ευπάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών
  • Οι αδυναμίες των τραπεζών
  • Οι «σκιώδεις» τράπεζες
  • Τα προβλήματα χρέους επιχειρήσεων και κρατών.

Πιο αναλυτικά:

1. Ευπάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών

Η ΕΚΤ ανησυχεί για τη σταθερότητα των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών. Μετά από μεγάλες απώλειες το 2022, οι τιμές ανέκαμψαν στις αρχές του έτους. Οι αποτιμήσεις ήταν και πάλι πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο κατά περιόδους.

Τώρα, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, ο κίνδυνος βίαιων αναταράξεων αυξάνεται. «Ο κίνδυνος άτακτων διορθώσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει αυξηθεί δεδομένης της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής και της χαμηλής ρευστότητας της αγοράς», αναφέρει η έκθεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το χρηματιστήριο.

Η ΕΚΤ δεν είναι μόνη της σε αυτή την ανησυχία. Ορισμένοι διακεκριμένοι ειδικοί της αγοράς προειδοποίησαν πρόσφατα για μια επώδυνη διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές. Ο σημαντικότερος λόγος: ο αυξανόμενος κίνδυνος ύφεσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ο Γενς Έρχαρντ, ιδρυτής της DJE Kapital, λέει: «Θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στην αρχή μιας μακροπρόθεσμης πτωτικής αγοράς». Ο Λούντοβιτς Σούμπραν, επικεφαλής οικονομολόγος της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, προειδοποιεί για σημαντικά πιο ταραχώδεις περιόδους στα χρηματιστήρια, ενώ ο Μαρκ Χούμπνερ του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Sentix θεωρεί πιθανή μια διολίσθηση προς τις 12.000 μονάδες για τον κορυφαίο γερμανικό δείκτη Dax.

Η ΕΚΤ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές ακινήτων. Επισημαίνει ότι οι διορθώσεις των τιμών ήταν αναγκαίες εδώ λόγω των ιστορικά υψηλών αποτιμήσεων των τελευταίων ετών. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για μια άτακτη πτώση των τιμών, ιδίως στις χώρες όπου επικρατούν υποθήκες με ρυθμιζόμενο επιτόκιο. Μεταξύ άλλων, σε αυτές περιλαμβάνονται η Αυστρία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η αγορά εμπορικών ακινήτων στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα έχει πρόσφατα γνωρίσει σημαντική ύφεση. Κατά τη διαδικασία αυτή, η ζήτηση τόσο για ακίνητα γραφείων όσο και για ακίνητα λιανικής μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΚΤ, εξακολουθούν να υπάρχουν λίγες πτωχεύσεις μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Όμως, μια πιο έντονη αδυναμία εκεί «θα μπορούσε να εκθέσει τρωτά σημεία σε ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων ανοικτού τύπου, να αυξήσει τους κινδύνους αθέτησης για τους δανειστές και να συμπιέσει την αξία των εξασφαλίσεων που κατατίθενται για δάνεια».

2. Αδυναμίες των τραπεζών

Η ΕΚΤ βλέπει επίσης δυνητικό κίνδυνο στην τραπεζική αγορά. Τα ιδρύματα γενικά επωφελούνται από την άνοδο των επιτοκίων, ενώ ολόκληρη η δομή των επιτοκίων έχει εν τω μεταξύ μετατοπιστεί σε θετικό έδαφος. Το αποτέλεσμα είναι τα εξής: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να κερδίσουν υψηλότερο περιθώριο επιτοκίου. Πέρυσι, κατέγραψαν υψηλότερα λειτουργικά κέρδη. Ωστόσο, τα κέρδη από την ανάκαμψη των επιτοκίων θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερα από ό,τι ήλπιζε η αγορά, καθώς οι επενδυτές αναπροσάρμοσαν πρόσφατα τις προσδοκίες τους για την περαιτέρω πορεία της νομισματικής πολιτικής και αναμένουν ότι τα επιτόκια θα είναι λιγότερο υψηλά.

Η κεντρική τράπεζα βλέπει περαιτέρω κινδύνους για τις τράπεζες: Η ζήτηση για νέα δάνεια είναι πιθανό να είναι χαμηλότερη λόγω της ασθενέστερης οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, οι τράπεζες απειλούνται με υψηλότερες αθετήσεις δανείων λόγω της οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με την έκθεση, «ορισμένα σημάδια αυξανόμενου κινδύνου είναι ήδη εμφανή στα χαρτοφυλάκια δανείων που είναι πιο ευαίσθητα στην οικονομική ύφεση, όπως τα ανοίγματα σε εμπορικά ακίνητα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η καταναλωτική πίστη».

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ΕΚΤ θεωρεί ότι ο κίνδυνος συμφόρησης ρευστότητας – παρόμοια με την καταρρεύσασα Silicon Valley Bank – είναι χαμηλός στη ζώνη του ευρώ. Τα πιστωτικά ιδρύματα της νομισματικής ένωσης δεν θα έχουν τις ίδιες αδυναμίες χρηματοδότησης που οδήγησαν στην κατάρρευση των ΗΠΑ και της Ελβετίας.

Τα ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ χρηματοδοτούνταν κυρίως μέσω καταθέσεων. Ωστόσο, αυτά δεν θα αποσυρθούν τόσο γρήγορα, διότι ένα μεγάλο μέρος τους προέρχεται από ιδιώτες πελάτες. Επιπλέον, ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των καταθέσεων καλύπτεται από συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.

3. Οι «σκιώδεις» τράπεζες ως παράγοντας κινδύνου

Εκτός από τον τραπεζικό τομέα, και άλλοι χρηματοπιστωτικοί φορείς, όπως τα επενδυτικά κεφάλαια, οι ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Μετά την πρόσφατη αναταραχή γύρω από τη Silicon Valley Bank και την Credit Suisse, τα κεφάλαια που επενδύονται στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χρηματοπιστωτικό τομέα παρουσίασαν υψηλές εκροές κεφαλαίων. Το ίδιο ίσχυε και για τα ταμεία που είχαν επενδύσει σε πιο επικίνδυνα τμήματα, όπως τα ομόλογα υψηλής απόδοσης.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι εκτός του τραπεζικού τομέα υπάρχουν υψηλοί πιστωτικοί κίνδυνοι εάν τα επιτόκια συνεχίσουν να αυξάνονται. Κατά την άποψη των εμπειρογνωμόνων της κεντρικής τράπεζας, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλές απώλειες εάν τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών επιδεινωθούν σημαντικά.

Επιπλέον, η συμμετοχή μη τραπεζικών ιδρυμάτων στις αγορές ακινήτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τους εν λόγω φορείς ευάλωτους στις συνεχιζόμενες διορθώσεις των τιμών των ακινήτων. Οι ισχυρές διασυνδέσεις θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε επιπτώσεις μετάδοσης στις τράπεζες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Ντε Γκίντος ζήτησε αυστηρότερη ρύθμιση των «σκιωδών» τραπεζών. Ο όρος αυτός καλύπτει όλες τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες με τις παραδοσιακές τράπεζες, αλλά δεν υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές ρυθμίσεις.

Ο τομέας αυτός – που αναφέρεται επίσης ως «μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές» – έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια. Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, ο σκιώδης τραπεζικός τομέας στη ζώνη του ευρώ έχει υπερδιπλασιαστεί σε όρους ενεργητικού από περίπου 15 τρισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 31 τρισεκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα.

Μόλις το 2008, το μερίδιο των δανείων που χορηγούσαν μη τραπεζικοί διαμεσολαβητές σε επιχειρήσεις ήταν μόλις 15%. Μέχρι το τέλος του 2022, το ποσοστό ήταν ήδη 26%. Στις αρχές του έτους, ο επικεφαλής τραπεζικός επόπτης της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία κάλεσε τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές τους με πελάτες από αυτόν τον τομέα.

4. Προβλήματα χρέους επιχειρήσεων και κρατών

Η απότομη αύξηση των επιτοκίων πλήττει ιδιαίτερα ορισμένα υπερχρεωμένα κράτη, εταιρείες και νοικοκυριά. Οι χώρες που πλήττονται περισσότερο είναι εκείνες που είναι υπερχρεωμένες και έχουν σχετικά υψηλές βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η ΕΚΤ δεν κατονομάζει ρητά καμία χώρα στην έκθεσή της, αλλά η Ιταλία, για παράδειγμα, είναι μία από τις χώρες με ιδιαίτερα υψηλό χρέος.

Βραχυπρόθεσμα, η κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις υπερχρεωμένες χώρες της ζώνης του ευρώ είναι διαχειρίσιμοι, μεταξύ άλλων επειδή πολλές από αυτές έχουν χρηματοδοτήσει τα χρέη τους σε σχετικά μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι δαπάνες για τόκους θα αυξάνονται συνεχώς στο μέλλον, όταν θα πρέπει να αντικατασταθούν τα ομόλογα που λήγουν.

Η κεντρική τράπεζα βλέπει επίσης κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την αύξηση της επιβάρυνσης των επιτοκίων. Πολλές εταιρείες επωφελήθηκαν πρόσφατα από τις αυξήσεις των τιμών και τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για όλες τις εταιρείες. Εξαιρέσεις αποτέλεσαν, για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας, επιχειρήσεις που είχαν δεχθεί πιέσεις από την πανδημία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ βλέπουν εδώ κινδύνους, ιδίως εάν υπάρξει μεγαλύτερη οικονομική επιβράδυνση και περαιτέρω απότομη αύξηση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, τα ιδιωτικά νοικοκυριά επωφελούνται σήμερα από την εκ νέου πτώση των τιμών της ενέργειας και τη σταθερή αγορά εργασίας. Ωστόσο, ειδικά οι χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις θα υποφέρουν από τον υψηλό πληθωρισμό. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να υποστούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις εάν αυξηθεί η ανεργία και οι τιμές της ενέργειας αυξηθούν και πάλι σημαντικά.

Σχετικα αρθρα

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2-6 Οκτωβρίου

fastpath

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Πώς επηρεάζουν την αγορά κατοικίας 

admin

Επιχειρήσεις: Έρχονται 3 προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης

admin

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης παρεμβάσεων

admin

Με fast track διαδικασία οι επικουρικές συντάξεις

admin

Eurostat: Στο 4,3% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο

admin

Fitch: Αναβάθμισε την Πορτογαλία σε Α-

fastpath

ΔΥΠΑ-eΕΦΚΑ: Καταβολές σε 103.462 δικαιούχους

admin

Δημήτρης Ι. Φαφαλιός: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τιμά τον σπουδαίο Ναυτέλληνα

fastpath

“Εξοικονομώ” για νησιά και νέες επενδύσεις για τα Greco Islands

fastpath

Γκρίζα ζώνη τα cryptos για την εφορία – Προετοιμάζεται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου

admin

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ – «Αδειάζει η κλεψύδρα»

admin