Η διαδικασία απόκτησης οριστικών τίτλων κυριότητας αναμένεται να «τρέξει» από το Σεπτέμβριο με την έκδοση σε πρώτη φάση των απαραίτητων αποφάσεων και εγκυκλίων και την ενεργοποίηση στη συνέχεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους πολίτες και θα δημιουργείται ψηφιακός φάκελος για κάθε δημόσιο ακίνητο για το οποίο κατατίθεται αίτηση για την εξαγορά του.

Για την υποβολή της αίτησης στη νέα πλατφόρμα η οποία στήνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  οι ενδιαφερόμενοι- δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν παράβολο 300  ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Τα δικαιολογητικά

Όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα οι πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στις καταπατημένες εκτάσεις θα υποβάλουν αίτηση εξαγοράς η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.      Τοπογραφικό διάγραμμα

2.      Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982 ανάλογα με την περίπτωση.

3.      Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου η γηπέδου

4.      Βεβαίωση όρων δόμησης

5.      Οικοδομική άδεια εφόσον αυτή υπάρχει

6.      Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

7.      Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, η εξαγορά των ακινήτων θα γίνει στην αντικειμενική τους αξία με εκπτώσεις που φθάνουν στο 80% της αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με το νόμο η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου αφορά περιπτώσεις:

  •         Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.
  •         Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση – π.χ. βιοτεχνία – του ιδιώτη) πριν από το 1982.
  •         Η τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 80%.

Καταπατημένες εκτάσεις

Υπολογίζεται πως πάνω από εννέα στα δέκα δημόσια ακίνητα έχουν καταπατηθεί καθώς σε σύνολο 97.029 καταγεγραμμένων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί τα 89.928, δηλαδή ποσοστό 92%. Στα καταπατημένα δημόσια κτήματα έχουν ανεγερθεί κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, αγροτικά ακίνητα, εργαστήρια και κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση που είτε ιδιοκατοικούνται είτε εκμισθώνονται σε τρίτους.