Σε πρώτο πλάνο η φοροδιαφυγή, με το οικονομικό επιτελείο να σχεδιάζει ήδη την επόμενη ημέρα με μέτρα και παρεμβάσεις που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα αρκετά από αυτά αναμένεται να περιληφθούν σε νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να κατατεθεί το Φθινόπωρο.

Η καθιέρωση ενός πλέγματος κινήτρων ώστε οι πολίτες να ζητούν απόδειξη στις συναλλαγές τους, η επέκταση των POS σε ακόμα περισσότερα επαγγέλματα, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές τους πρώτους μήνες του 2024 αλλά και οι έλεγχοι στοιχείων σε εταιρίες του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποτελούν ένα μέρος μόνο των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση.

Άλλωστε τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αποτελούν βασική πηγή για την υλοποίηση των παροχών που έχουν εξαγγελθεί, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας είναι:

  • η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με επέκταση των POS σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα, υπάρχουν δεκάδες επαγγέλματα που δεν είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν POS, όπως φροντιστήρια, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, κ.α.
  • η υλοποίηση του σχεδίου για τη διασύνδεση 540.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών με τα τερματικά POS των επιχειρήσεων, που έχει μετατεθεί για τις αρχές του 2024. Το νέο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι η αναβάθμιση όλων των ταμειακών μηχανών θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Όσο για τη διασύνδεση, με δεδομένη αυτή τη στιγμή την ανετοιμότητα των παρόχων POS, η ολοκλήρωσή της μετατίθεται για τις αρχές του 2024. Για τους 140.000 φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς με τερματικά (τύπου ΕΑΦΔΣΣ), το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης και αντικατάστασής τους με νέου τύπου κλειστούς και απαραβίαστους μηχανισμούς αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2024 για τις επιχειρήσεις εστίασης και έως το τέλος Οκτωβρίου 2023 για τους λοιπούς κλάδους επιχειρήσεων.
  • Πραγματοποίηση ελέγχων στα στοιχεία εταιρειών του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
  • Αναμόρφωση κινήτρων για ηλεκτρονικές αποδείξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2021 έχει δοθεί κίνητρο για δήλωση δαπανών από 19 κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, με αντάλλαγμα την μείωση του 20% των δαπανών έως και 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα. Ένα μέτρο που θα οδηγούσε σε μείωση φόρου έως και 2.200 ευρώ.  Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο μέτρο δεν απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα.  Ένας από τους λόγους για τους οποίους φαίνεται ότι δεν απέδωσε είναι το γεγονός ότι η μείωση του φόρου εισοδήματος που κερδίζει ο φορολογούμενος που ζητά και λαμβάνει απόδειξη από συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών είναι πολύ μικρότερη από την έκπτωση που του κάνει ο επαγγελματίας στην τελική τιμή αν δεν πάρει απόδειξη.
  • Μέσω καρτών η καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων. Αυτό που εξετάζεται είναι οι δικαιούχοι να εξαργυρώνουν τα ποσά που λαμβάνουν μέσω των επιδομάτων σε επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούν να σηκώσουν τα μετρητά. Βασικός στόχος είναι τα ποσά που εισπράττονται να δαπανώνται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Μένει η κυβέρνηση να προσδιορίσει τη λίστα των επιδομάτων που θα καταβάλλονται με τον νέο τρόπο, τυχόν εξαιρέσεις αλλά και από πότε θα ξεκινήσει ο νέος τρόπος καταβολής αυτών.
  • Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλες τις καταγγελίες των πολιτών, επώνυμες κι ανώνυμες. Ειδικότερα, όσοι πολίτες θέλουν να καταγγείλουν κάποια παράβαση θα εισέρχονται στην πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοιχτή για όλους –δηλαδή για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet– και θα συμπληρώνουν σε ειδική φόρμα τα στοιχεία για το είδος και τον χρόνο της φορολογικής παράβασης.
  • Ψηφιακό δελτίο αποστολής. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής και αγροτικά κ.λπ.) και οι ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τι διακινείται και πού πάει.
  • Για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών σχεδιάζεται να αναγνωρίζονται μόνο οι δαπάνες που περνούν μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία MyDATA. Δηλαδή όλες οι δαπάνες ενός ελεύθερου επαγγελματία είτε εκπίπτει ο ΦΠΑ είτε μόνο μειώνει το φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων. Επί της ουσίας, για όλες τις δαπάνες τους θα πρέπει να ζητούν τιμολόγιο.
  • Παράλληλα, αυξάνονται οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους οι αρμόδιες αρχές.