Image default
Επιχειρήσεις

Κτήμα Λαζαρίδη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2022

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, ενώ προχώρησε και στην εκλογή των νέων μελών ΔΣ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 25η Αυγούστου 2023 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 14.744.584 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2022 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2022.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98%) και αρνητικές ψήφους κατά 150.010 (1.02%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ., Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη, Αθανάσιου Πάππου και Ιουλίας Λαζαρίδη, την εκλογή ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη του Γεωργίου, β) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και γ) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου και τον ορισμό εξ αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου α) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και β) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου. Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ««BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.

6. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα (με συμβουλευτική ψήφο) με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2022 καθώς και τις αμοιβές και παροχές, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2022 καθώς και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2021 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο και παράλληλα, με βάση την Πολιτική Αποδοχών, την προέγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός για το διάστημα της τρέχουσας χρήσης μέχρι και σήμερα, όπως έχει αποφασισθεί δυνάμει της από 28/07/2023 απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της από 28/07/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα προσδιορισθούν ειδικότερα δυνάμει ειδικής απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με και εντός των πλαισίων της Πολιτικής Αποδοχών. Η Νέα Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.

8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ’ αυτήν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

11. Δε συντρέχει περίπτωση.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,558 δισ. ευρώ – Tι δείχνουν τα τελικά στοιχεία 7μήνου

Πριγκόζιν: Αναγνωρίστηκε από το κομμένο του δάχτυλο – Φουντώνουν τα σενάρια για τη συντριβή του Ebraer

Πολυτελή ρολόγια: Τα πάνω κάτω φέρνει η Rolex – Ποια εταιρεία εξαγοράζει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Fiber2all: Νέα εταιρεία ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών για την Vodafone Ελλάδας

admin

Alpha Αστικά Ακίνητα: €1,7 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο

admin

EΥΔΑΠ: Πτώση κερδών στο εξάμηνο εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους

admin

ΕΥΔΑΠ: Στα €162,8 εκατ. ο τζίρος εξαμήνου

admin

Alpha Services and Holdings: Στον Δείκτη αειφορίας «FTSE4Good» για 7η συνεχή χρονιά (γραφήματα)

admin

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό μέρισμα 3.000.000 ευρώ στους μετόχους

admin

Alpha Αστικά Ακίνητα: €1,7 εκατ. τα αυξημένα κέρδη εξαμήνου

admin

ΤΙΤΑΝ Investor Day 2023: Στόχος για πωλήσεις 3 δισ. και κέρδη 3 ευρώ ανά μετοχή

admin

Χρηματιστήριο: Επανέρχεται η αναμέτρηση µε τις 1.200 µονάδες

admin

ΗΠΑ: Για μονοπωλιακές πρακτικές κατηγορεί την Amazon η Επιτροπή Εμπορίου – Τι αναφέρεται στην αγωγή (vid)

admin

Kalas Group: Η ιστορία πίσω από το «εθνικό αλάτι» – Η αποχώρηση από τις Ελληνικές Αλυκές και τα επόμενα βήματα

admin

Ιntrakat: To turnaround στόρι στις κατασκευές και η επιστροφή στην κερδοφορία

admin