Image default
Οικονομία

ΕΕΕΠ: Προκήρυξε συμφωνία – πλαίσιο για την υποβοήθηση του έργου της

Συμφωνίας – πλαίσιο για την  παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς όσο και στη εκπόνηση μελετών για την αναδιάρθρωση στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού Σχεδίου 2023 – 2027 προκήρυξε η Ανεξάρτητη Αρχή.  

Συμφωνίας – πλαίσιο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τόσο όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς όσο και στη εκπόνηση μελετών για την αναδιάρθρωση στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού Σχεδίου 2023 – 2027 προκήρυξε η Ανεξάρτητη Αρχή.

Οι υπηρεσίες του συμβούλου που θα επιλεγεί θα είναι στο πλαίσιο:

α) Της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της προτεινόμενης διαμόρφωσης των φυσικών χώρων διεξαγωγής παιγνίων με τις κείμενες πολεοδομικές, αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και με τις κείμενες διατάξεις περί ασφάλειας και πυρασφάλειας.

β) Της εποπτείας των φυσικών χώρων διεξαγωγής παιγνίων, αναφορικά με την τήρηση των όρων αδειοδότησης ή/και πιστοποίησής τους.

γ) Της συμμόρφωσης των πληροφοριακών συστημάτων και Τεχνικών Μέσων και Υλικών διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων με πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές.

δ) Της επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων και συγκρότηση στατιστικών δεικτών και δεικτών απόδοσης.

ε) Της ανάλυσης, μοντελοποίησης και τεκμηρίωσης δεδομένων παικτικής δραστηριότητας και οικονομικών δεδομένων παιγνίων.

στ) Της παρακολούθησης και καταγραφής εξελίξεων, καλών πρακτικών και εργαλείων που αφορούν στη διεξαγωγή παιγνίων και προστασία των παικτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά Παιγνίων,

ζ) Της παρακολούθησης της πορείας των νομοσχεδίων και των σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και αφορούν στο αντικείμενο και στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π.,

η) Της συγγραφής τεχνικών κειμένων και προδιαγραφών (technical writing).

θ) Της συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων, εκπόνησης αναλύσεων και σύνταξης σχετικών αναφορών.

ι) Της δημιουργίας και ενημέρωσης βάσεων δεδομένων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και μητρώων.

ια)Της συνδρομής στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών σχεδίων σε συνάρτηση με το στρατηγικό σχεδιασμό.

ιβ) Της συνδρομής στον προγραμματισμό, υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού.

ιγ) Της ανάλυσης κινδύνων και της καταγραφής, αξιολόγησης, απλούστευσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

ιδ) Της σύνταξης και ενημέρωσης περιεχομένου ενημερωτικών δελτίων, της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, στο αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο περιλαμβάνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση φορολογικών μελετών καθώς και μελετών σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και αναδιάρθρωση της Αρχής, προς υποβοήθηση του έργου της και προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις επαυξημένες υποχρεώσεις της που αφορούν στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, τη διενέργεια, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εποπτικών και ελεγκτικών της διαδικασιών, όπως ειδικότερα:

α. Μελέτες που σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση και αναδιοργάνωση με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

β. Μελέτες ως προς τις μετρήσεις παραγωγικότητας και τα κριτήρια σχετικά με το πριμ παραγωγικότητας (bonus) των δημοσίων υπαλλήλων.

γ. Συμβουλευτική υποστήριξη στη διερεύνηση χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε.Ε.Π. μέσω ένταξής της σε επιδοτούμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά προγράμματα ΕΣΠΑ ή έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0.

δ. Μελέτες επί νέων μορφών παιγνίων.

ε. Μελέτες επί της υφιστάμενης αγοράς παιγνίων όπως ενδεικτικά, παικτικότητα-εθισμόςευπαθείς ομάδες-πρόληψη.

στ. Μελέτες επί φορολογικών θεμάτων που άπτονται της αγοράς παιγνίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 5.332.000 ευρώ ενώ η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σχετικα αρθρα

Γκρίζα ζώνη τα cryptos για την εφορία – Προετοιμάζεται αλλαγή νομοθετικού πλαισίου

admin

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ – «Αδειάζει η κλεψύδρα» την Κυριακή

admin

Γενική Συνέλευση του ΣΒΕ παρουσία Χατζηδάκη – Τι ειπώθηκε

admin

«Παράθυρο» Γουίλιαμς (Fed) για τέλος στις αυξήσεις επιτοκίων

admin

Γέλεν: Επικίνδυνο και περιττό ένα κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ

admin

Κάλεσμα Στουρνάρα για «απορρόφηση» και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων

fastpath

Κλείδωσε για 3-5 Οκτωβρίου το ραντεβού των Θεσμών στην Αθήνα – «Πιστοποίηση» για δημοσιονομική πορεία και μεταρρυθμίσεις

fastpath

Παπαθανάσης από Κοζάνη: Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί

admin

Φινκ της BlackRock: Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ θα ξεπεράσει το 5%

admin

Σκρέκας: Δεκαπλασιάστηκε η ισχύς των ΑΠΕ που τίθενται σε λειτουργία κάθε χρόνο στην Ελλάδα

fastpath

Χατζηδάκης: Θετική είδηση και από το δύσκολο μέτωπο του πληθωρισμού

fastpath

Σκάλκος (Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ): Ευέλικτη, καινοτόμα και οικονομικά επαρκής η Πολιτική Συνοχής

admin