Image default
Επιχειρήσεις

Μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή δίνει η ΕΛΒΕ

Τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι βρίσκονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων τη 16η Οκτωβρίου. Η καταβολή θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Γ.Σ.

  • Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 – 31/12/2022), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.
  • Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσό ευρώ 727.650 και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσό ευρώ 595.350, ήτοι συνολικά ευρώ 1.323.000, που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 20/10/2023. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή, 13/10/2023. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) τη Δευτέρα, 16/10/2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 20/10/2023, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.
  • Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 καθώς και την προέγκριση αμοιβών.
  • Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
  • Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρία ορκωτών ελεγκτών «Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2023 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2023.
  • Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
  • Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2022.
  • Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τον κ. Κωνσταντίνο Μάλαμα ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του κ.Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ.
  • Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
  • Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα.

Διαβάστε ακόμα

Ο Κασσελάκης, η Εφη και το νέο κόμμα, η «αδιατάρακτη» υφυπουργός, τα… μαγικά της Grivallia και η ΔΕΗ κοντά στον Κωτσόβολο

Αυτές είναι οι big business που έρχονται από την Ινδία (pics)

Στέλιος Χατζηιωάννου: Το project-έκπληξη του sir για φτηνές τηλεπικοινωνίες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Λιανός: Άνοιγμα στην κοινωνία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ανεξάρτητη αξιολόγηση του έργου της

admin

Vodafone: Ξανά στο τραπέζι η πώληση της θυγατρικής της στην Ισπανία

admin

Το φθινόπωρο των deals για τη ΔΕΗ

admin

Νέο πρόγραμμα με επιδοτήσεις έως 70% για ΜμΕ

admin

Εμπλοκή με τη δίμηνη αναστολή λειτουργίας στο Καζίνο Λουτρακίου

admin

Huawei: Ποιες εταιρείες ηγούνται στη μετάβαση για ψηφιοποίηση

admin

ΣΙΔΜΑ: Αύξηση των πωλήσεων εξαμήνου παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

admin

ΕΛΤΟΝ: Υποχώρησαν στα 13,40 εκατ. ευρώ τα μικτά κέρδη το α’ εξάμηνο

admin

Motor Oil: Ξεκινά το «Ephyra» για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου

admin

NOVA: Πώς διαμορφώθηκαν έσοδα και EBITDA το 2022 – Πώς κινήθηκε το β’ τρίμηνο του 2023

admin

Καρανίκας (ΕΣΕΕ): Οι Ελληνες έμποροι δεν είναι αναλώσιμοι

admin

Best Workplaces in Europe™ 2023: Στο βάθρο των νικητών 12 εταιρείες από την Ελλάδα

admin