Image default
Οικονομία

Από κόσκινο τα εισοδήματα από ενοίκια του 2020

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων το 2020, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν νομίμως οι ιδιοκτήτες δεν κατέβαλαν φόρο το 2021.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να περάσει από κόσκινο τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες το 2021 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του νόμου βάσει των οποίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάχθηκαν από την καταβολή φόρου έως 45% για τα ενοίκια που δεν είχαν εισπράξει το 2020.

Οι διατάξεις λόγω πανδημίας

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, λόγω και της πανδημίας, είχε προβλεφθεί ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν θα συνυπολογίζονταν στο συνολικό εισόδημά του στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της τότε προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, έως 10 Σεπτεμβρίου 2021, είχε κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που είχε κοινοποιηθεί εξώδικο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όφειλε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Αν είχαν προσκομιστεί τα παραστατικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα φορολογούνταν κανονικά στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Σε διαφορετική φυσικά περίπτωση ο φορολογούμενος ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει τα ενοίκια με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία θα γινόταν χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας θα έπρεπε:

  • να είχε εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων,
  • να είχαν κατατεθεί στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Εάν δεν είχαν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος,
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Ειδική ρύθμιση

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020, στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 είχε προστεθεί η παράγραφος 66 ως εξής: «Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 39, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο του πρώτου εδαφίου, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8».

Σχετικα αρθρα

Στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια ο Χατζηδάκης

fastpath

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ σε απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027

fastpath

Έρευνα ΕΕΑ – Pulse: To 87% θεωρεί την ακρίβεια «πολύ» ή «αρκετά» σημαντικό πρόβλημα

fastpath

Νέο σοκ στην αγορά ακινήτων -Ανατροφοδοτείται ο κύκλος των ανατιμήσεων λόγω κόστους κατασκευής

admin

IEA: Ο δρόμος προς τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα απαιτεί περισσότερα χρήματα

admin

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί προσπαθούν να αποτρέψουν το shutdown

admin

Την πέμπτη θέση κατέχει η Ισπανία, μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων

admin

Τα μερίδια αγοράς στην ψηφιακή τηλεόραση – Πρωτη η Cosmote

admin

O Πειραιάς στο top 10 της παγκόσμιας ναυτιλίας – Γιατί κερδίζει συνεχώς έδαφος ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο

admin

Έντοκο γραμμάτιο με εγγύηση Δημοσίου και επιτόκιο 3% για όλους !

admin

Στα 427 ευρώ η εθνική σύνταξη – 400 ευρώ στους ανασφάλιστους

admin

Ακριβό πλεον το χρήμα στην Ελλάδα λόγω ΕΚΤ

admin