Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης τιμών εκροών τον Αύγουστο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 25,8% συγκριτικά με έναν χρόνο πριν και κατά 2,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023.

Την ίδια στιγμή μειωμένος κατά 2% είναι ο δείκτης τιμών εισροών συγκριτικά με έναν χρόνο πριν, αλλά αυξημένος κατά 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι δείκτες

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Αύγουστο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 25,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 8,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 25,8% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 28,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο, και λαχανικά και κηπευτικά, και β) στην αύξηση κατά 11,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 2,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 19,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, παρουσίασε μείωση 2,0% έναντι αύξησης 25,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2022 με τον Αύγουστο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,0%, τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, οφείλεται: α) στην μείωση κατά 3,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 8,0% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, παρουσίασε αύξηση 8,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022.

Μηνιαίες συγκρίσεις Δεικτών Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία