Νέα άνοδο της τάξης των 2,231 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, κατά τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αύξηση κατά 1,535 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και κατά 696 εκατ. ευρώ των νοικοκυριών, κάτι το οποίο φαίνεται να οφείλεται και στην άνοδο του τουρισμού.

Οι τραπεζικές καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν στα 191,72 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου από 189,35 δισ. τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν το μεγαλύτερο μέρος του 2022.

Από την άρση των περιορισμών για τον COVID πέρυσι, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε έντονα χάρη στα ισχυρά έσοδα από τον τουρισμό και την αύξηση κατανάλωσης και επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 919 εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 408 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2023.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 1.311 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 218 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -15,2% από -5,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 2.231 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.535 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 249 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.724 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 206 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 189 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 43 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 696 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 439 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.