Image default
Επιχειρήσεις

Πώς «είδαν» οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Mytilineos

Πώς «είδαν» οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Mytilineos

Καλύτερες των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν οι οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου της Mytilineos, με το φετινό γ’ τρίμηνο να είναι επίσης πολύ καλύτερο από το αντίστοιχο του 2022, παρά τη μεγάλη πτώση των τιμών.

Όπως αποτυπώνεται στα reviews των αναλυτών, σε συνέχεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Mytilineos είναι on track για να πετύχει το φιλόδοξο στόχο για 1 δισ. ευρώ EBITDA, με τον κλάδο της ενέργειας να παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη και τον κλάδο του αλουμινίου να συνεχίζει να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις, σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παράλληλα, η Mytilineos συνεχίζει τις επενδύσεις, προχωρά τη διεθνοποίησή της, αναδεικνύεται ως leader στο ESG, πρωταγωνιστεί στο energy transition και βρίσκεται ένα βήμα πριν την επενδυτική βαθμίδα.

Κάνοντας λόγο για πρόοδο της Mytilineos σε πολλά μέτωπα, η Morgan Stanley δίνει σύσταση «overweight» και χαρακτηρίζει τον όμιλο ως μία εκ των ηγέτιδων δυνάμεων στον τομέα του M&M (Mining & Metals) και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με αφορμή την αναβάθμιση σε «ΑΑ» σχετικά με την αξιολόγηση στον MSCI ESG την περασμένη εβδομάδα. Η αναβάθμιση προήλθε κυρίως από τις πρακτικές διαχείρισης και εταιρικής διακυβέρνησης του ομίλου σε θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και από την εξειδίκευση και την εστίαση σε «πράσινα» projects.

Επιπλέον, προσθέτει η Morgan Stanley, η Mytilineos προσφέρει ελκυστική μόχλευση στην ελληνική οικονομία και οι πρόσφατες αναβαθμίσεις από την DBRS και την S&P (έδωσαν την επενδυτική βαθμίδα – IG) προσφέρουν θετικά δευτερογενή αποτελέσματα, μειώνοντας το κόστος δανεισμού της χώρας και προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις, μεταξύ άλλων. Η Mytilineos βαθμολογείται με BB/BB+ από S&P/Moody’s και μια πιθανή πιστωτική αναβάθμιση σε IG θα προσφέρει οικονομικά και εμπορικά οφέλη.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, άνοδος μπορεί να επιτευχθεί με:

– Περαιτέρω επιτάχυνση στο build-out ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) παγκοσμίως

– Ισχυρή ζήτηση για ανανεώσιμα assets και συνεπώς καλύτερες αποδόσεις στο rotation των assets

– Ενίσχυση της πολιτικής υποστήριξης για τους στόχους απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα

– Υψηλότερες τιμές αλουμινίου και αλουμίνας

– Υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Αντίθετα, καθοδικοί κίνδυνοι αποτελούν οι:

– Αυξανόμενες πιέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη/αποδόσεις των ΑΠΕ

– Υψηλότερες ομολογιακές αποδόσεις

– Χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

– Ισχυρότερο ευρώ

– Αναζωπύρωση του πολιτικού κινδύνου

– Υπερπαραγωγική ικανότητα (overcapacity) αλουμινίου

Η Citi δίνει τιμή-στόχο 45 ευρώ για τη μετοχή της Mytilineos, βασιζόμενη στην αποτίμηση του EV/EBITDA και στο μέσο όρο της αποτίμησης της καθαρής παρούσας αξίας (Net Present Value – NPV), η οποία βασίζεται από την πλευρά της στην προεξοφλημένη ταμειακή ροή (Discounted Cash Flow – DCF). Η προσέγγιση για το NPV παρέχει μια πιο μακροπρόθεσμη άποψη του αναπτυξιακού δυναμικού και των κανονικοποιημένων αποδόσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Citi υπολογίζει την εταιρική αξία (EV) που βασίζεται στο DCF, χρησιμοποιώντας ένα WACC (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου) της τάξης του 10% και terminal ρυθμό ανάπτυξης 1%. Στη συνέχεια, αφαιρεί από το EV το καθαρό χρέος έως το τέλος του 2022 για να φτάσει στο NPV. Εφαρμόζει ένα μικτό πολλαπλάσιο 7x στο προβλεπόμενο EBITDA (μέσος όρος 2023-2024), ελαφρώς μπροστά από το μακροπρόθεσμο μέσο πολλαπλάσιο της μετοχής. Αυτό συνάδει με τις απόψεις της Citi για ισχυρότερη αύξηση κερδών στις ΑΠΕ, που αποτιμώνται σε υψηλότερα πολλαπλάσια για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ΑΠΕ.

Οι βασικοί κίνδυνοι, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις μετοχές από το να φτάσουν την τιμή-στόχο της Citi, είναι:

1) Οι χαμηλότερες τιμές αλουμινίου, ένα ισχυρότερο ευρώ (έναντι του αμερικανικού δολαρίου) και η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου.

2) Η αβεβαιότητα της ελληνικής πολιτικής, με τον κίνδυνο υψηλότερων φόρων και αυξημένων ρυθμίσεων, ειδικά στην ενέργεια.

3) Οι ισχυρότεροι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι πιο ήπιες οικονομίες στις τελικές αγορές της Mytilineos θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις και τις νέες παραγγελίες.

4) Τα σχέδια επέκτασης στις ΑΠΕ εκτίθενται σε κινδύνους καθυστερήσεων έργων, με αποτέλεσμα το υψηλότερο κεφαλαιακό κόστος και τις χαμηλότερες αποδόσεις.

5) Με τη βελτίωση του ισολογισμού και τη μετάβαση της εταιρείας σε επενδυτικό mode, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος που συνεπάγεται η ανάπτυξη κεφαλαίων σε νέα έργα.

Σύμφωνα με την Axia, η κερδοφορία της Mytilineos διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προσδοκίες της και με βάση όσα ανέμενε η αγορά. Συνολικά, ήταν ένα τρίμηνο ρεκόρ για την εταιρεία (η υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση κερδοφορίας στην ιστορία της) λόγω της αυξανόμενης κερδοφορίας του κλάδου της ενέργειας. Σύσταση «outperform» (υπεραπόδοση) δίνει η NBG.

Για ιστορικά υψηλές τριμηνιαίες επιδόσεις της Mytilineos μιλά η Alpha, χάρη στη δραστηριότητα της θερμικής παραγωγής ενέργειας, καθώς το νέο CCGT ξεκίνησε τη λειτουργία του, ενώ το σχέδιο εναλλαγής assets συνεχίστηκε δυναμικά, με την εταιρεία να ολοκληρώνει την πώληση των φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία συνολικής ισχύος 211MW και ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 56MW στη Νότια Ισπανία. Η Alpha αναφέρει επίσης πως τα χαμηλότερα ασφάλιστρα (premia) είχαν ως αποτέλεσμα μια ελαφρώς χαμηλότερη, αλλά υγιή απόδοση του τομέα της μεταλλουργίας.

Από την πλευρά της, η Beta επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα της Mytilineos υποστηρίζουν το guidance της διοίκησης για 1 δισ. ευρώ EBITDA το 2023, καθώς η κερδοφορία αναμένεται να επιταχυνθεί το δ’ τρίμηνο. Συνολικά, προσθέτει η Beta, αποτελεί ένα ισχυρό σύνολο που δικαιολογεί μια θετική επαναξιολόγηση των προβλέψεων.

Σε ανάλογο ύφος η Piraeus τονίζει πως η Mytilineos βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ EBITDA το 2023. Επαναλαμβάνει τη σύσταση «outperform» και σημειώνει ότι η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των προβλέψεων αποτελέσματα γ’ τριμήνου, που σχετίζονται με τις ισχυρές επιδόσεις του ενεργειακού κλάδου. Παράλληλα, η Piraeus αναφέρει πως πρόκειται να προχωρήσει σε αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων και αποτίμησης, ενσωματώνοντας τις ισχυρότερες από τις αναμενόμενες εταιρικές επιδόσεις και νέες συμφωνίες που ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία στους τομείς των μετάλλων και της ενέργειας.

Τα αποτελέσματα 9μήνου της Mytilineos ξεπέρασαν τις προσδοκίες, αναφέρει και η Optima. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση κερδοφορίας στην ιστορία της, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Optima, με γνώμονα τον κλάδο της ενέργειας, παρά τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές ενέργειας και μετάλλων. Για ισχυρότερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις στην ενέργεια κάνει λόγο και η Pantelakis, η οποία δίνει σύσταση «overweight» για τη μετοχή της Mytilineos, ειδικά από τη στιγμή που πιθανότατα θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω τις προβλέψεις της για τα κέρδη.

-

 • MYTILINEOS ENERGY & METALS
 • Οικονομικές επιδόσεις
 • εννεάμηνο
 • τρίτο τρίμηνο
 • Morgan Stanley
 • Citi
 • Axia
 • NBG
 • Alpha
 • Beta
 • Piraeus Securities
 • Optima
 • Pantelakis
 • EBITDA
 • επενδυτική βαθμίδα
 • Ενέργεια

  Σχετικα αρθρα

  Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής στην CNL Capital

  admin

  HELLENiQ ENERGY: Σε ποιους δείκτες αλλάζει το free float

  admin

  Motor Oil: Σε λειτουργία νέο Disaster Recovery

  admin

  REDS: Νέα διευθύνουσα σύμβουλος η Ιωάννα Δρέττα

  admin

  NOVA: Τι προσφέρει στους πελάτες της μετά τη βλάβη στο δίκτυο

  admin

  Heaven on Earth: Νέο κατάστημα στην καρδιά της Αθήνας στο City Link

  admin

  ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά από τον Αλέξανδρο Κατσιώτη

  admin

  Ocado: Στα ρομπότ πέρασαν οι υπηρεσίες για τη συσκευασία

  admin

  Alpha Trust: Διάθεση 19.520 ιδίων μετοχών σε ΔΣ και προσωπικό

  admin

  Κι επίσημα στο ταμπλό του Χ.Α. η Orilina Properties

  admin

  Lamda Development: Οριστικές συμβάσεις με 3 τράπεζες για το κοινοπρακτικό δάνειο για το Ελληνικό

  admin

  Orilina Properties: Εναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (pics)

  admin