Ωστόσο, όπως εκτιμά, αν και δεν αναμένεται να αλλάξουν οι ισορροπίες με τα spread των κρατικών ομολόγων, αυτό δεν μπορεί να βεβαιωθεί εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν τις επενδυτικές διαθέσεις ανάληψης ρίσκου.

Μικρές οι ανάγκες εκδόσεων

Όπως εκτιμά η JP Morgan, η προσφορά κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ θα επιβραδυνθεί απότομα τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα τυπικά ιστορικά πρότυπα. Αναμένει περίπου 60-65 δισ. ευρώ ακαθάριστων συμβατικών εκδόσεων τον Νοέμβριο έναντι 101 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, εκ των οποίων τα 60 δισ. ευρώ θα προέλθουν μέσω δημοπρασιών και τα υπόλοιπα μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων και μη ανταγωνιστικών κατανομών.

Μικρή θα είναι και η δραστηριότητα για την έκδοση εντόκων γραμματίων, αλλά αυξήσεις προβλέπονται στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία και πτώση στο Βέλγιο , Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία. Συνολικά το απόθεμα κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ έχει αυξηθεί σε όρους δολαρίου, ενώ η καθαρή έκδοση γραμματίων θα είναι αρνητική από τώρα έως το τέλος του έτους.

Εκδόσεις Ultra-long

Το ποσοστό των εκδόσεων εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας τον Οκτώβριο αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023. Η JP Morgan αναμένει επίσης μείωση του ρυθμού έκδοσης των 10ετών ομολόγων τον Νοέμβριο (περίπου 15-20%).

Σύσφιγξη της ΕΚΤ

Η πλήρης διακοπή της επανεπένδυσης των ομολόγων που αποκτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του προγράμματος APP έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2023 και οι πλήρεις επανεπενδύσεις των εξαγορών PEPP, του προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας, παραμένουν σε ισχύ, έως το τέλος του 2024 σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες . Όσον αφορά τον αντίκτυπο του APP QT στην αγορά στα spread εντός της Ευρωζώνης, η JP Morgan εμμένει στην άποψή της είναι απίθανο να οδηγήσει σε διεύρυνση του spread. Ωστόσο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης σε μια διευρυνόμενη κίνηση που υποκινείται από κάποιον άλλο παράγοντα.