Image default
ALPHA BANK

Alpha Bank: Στα 564,7 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 564,7 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης η Alpha Bank, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Το αντίστοιχο ποσό για το γ’ τρίμηνο ανήλθε στα 208,1 εκατ. ευρώ, μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε στα 188 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για το εννεάμηνο στα 490,7 εκατ. ευρώ, ενώ για το γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 188,0 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%. Στο εννεάμηνο,

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ενισχύθηκε στο εννεάμηνο κατά 45,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, καθώς η αύξηση συνεχίστηκε το γ’ τρίμηνο (+8%), ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,6%.

Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 7%, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022, σε συγκρίσιμη βάση – λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών. Στο γ’ τρίμηνο, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε 108,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα στο εννεάμηνο, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις επενδύσεις σε υποδομές, σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Εννεάμηνο 2022. Στο γ’ τρίμηνο, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% και διαμορφώθηκαν σε 235,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Διοικητικών Εξόδων.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων στο εννεάμηνο ενισχύθηκε κατά +74,2%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+34,4% σε ετήσια βάση). Αντίστοιχα, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 18,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους και της βελτιωμένης επίδοσης στα έσοδα από προμήθειες.

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και τη θετική τάση που παρατηρείται αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού.

Κύριες εξελίξεις

– Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,9% για το τρίτο τρίμηνο.

– Η Alpha Bank ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας – ορόσημο με την UniCredit, η οποία προβλέπει τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, όπου δημιουργείται η 3η μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά, την επίτευξη μακροπρόθεσμης εμπορικής συνεργασίας σε διαφορετικούς τραπεζικούς τομείς και την αγορά στρατηγικού μεριδίου στην Alpha Bank από την UniCredit.

– Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων αυξήθηκε κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €31,8 δισ., 1% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα και των Διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

– Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €52,3 δισ. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση, αντιπροσωπεύοντας το 25% των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου, ακολουθώντας την τάση που παρουσιάζει ο κλάδος.

– Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,2% το γ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης δραστηριότητας που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings), της περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού και της θετικής επίπτωσης (-20 μονάδες βάσης) από την πώληση ενός Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων και άνευ Εξασφαλίσεων Δανείων Λιανικής Τραπεζικής τον Οκτώβριο (Συναλλαγή Cell). Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 79 μ.β. το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο. Ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε στο 41%, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) αντιστάθμισε πλήρως την απόσχιση του χαρτοφυλακίου δανείων με υψηλό ποσοστό κάλυψης πιστωτικού κινδύνου.

– Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους Δείκτες FL CET1 και Κεφαλαιακής Επάρκειας να ενισχύονται κατά 177 μονάδες βάσης και 308 μονάδες βάσης αντίστοιχα, από την αρχή του έτους. Το γ’ τρίμηνο, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 13,7%, ενισχυμένος κατά 33 μονάδες βάσης (μ.β.), ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 50 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου και κατά 15 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1 2 , διαμορφώθηκε σε 13,9% ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18,2%.

Βασ. Ψάλτης: Συναλλαγή-ορόσημο η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Βασίλης Ψάλτης σημείωσε: “Πριν αναφερθώ στην επίδοσή μας το τρίτο τρίμηνο, θα ήθελα να υπογραμμίσω μία σημαντική στιγμή για την Τράπεζά μας, που καταγράφηκε μετά την ολοκλήρωση του γ’ τριμήνου.

Τον Οκτώβριο, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώσαμε μία συναλλαγή-ορόσημο, τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με την UniCredit, που αναμένεται να αποφέρει σημαντική αξία για τους Μετόχους μας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού στρατηγικού ομίλου στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Στη Ρουμανία, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών της Alpha Bank και της UniCredit, δημιουργούμε μία Τράπεζα με μέγεθος ικανό να διεκδικήσει την κορυφή της ρουμανικής αγοράς, εξασφαλίζοντας αντίτιμο ύψους €300 εκατ. και μετοχική συμμετοχή 9,9% στο νέο, κοινό τραπεζικό σχήμα. Διατηρούμε, δηλαδή, με έναν κεφαλαιακά αποδοτικό τρόπο την παρουσία μας στη χώρα ώστε να αξιοποιήσουμε τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές της.

Στην Ελλάδα, προχωρούμε σε ευρεία εμπορική συμφωνία, η οποία συνδυάζει κορυφαία στην αγορά τεχνογνωσία και προϊόντα, με παράλληλη επίτευξη σημαντικών συνεργειών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμώσουμε το εγχώριο δίκτυό μας και θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Πελάτες μας, εδραιώνοντας έτσι την ηγετική μας θέση.

Αναγνωρίζοντας την ισχυρή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank, η UniCredit υπέβαλε επίσης προσφορά για το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζά μας. Η συμφωνία αυτή, εφόσον εγκριθεί, θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση της Alpha Bank, και θα οδηγήσει στην είσοδο ενός στρατηγικού εταίρου που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, χαρακτηριστικά που θα αξιοποιήσουμε το προσεχές διάστημα.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ιδιαιτέρως θετική υποδοχή αυτής της συμφωνίας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευρεία αναγνώριση των ωφελειών που θα αποφέρει. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Τράπεζάς μας. Μία στιγμή που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία. Ταυτόχρονα, όμως, με τις εργώδεις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μας με την UniCredit, συνεχίσαμε να υλοποιούμε αποφασιστικά τη στρατηγική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, επιτυγχάνοντας για ακόμη μία φορά ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία διατήρησε την ανοδική της τροχιά, με το Καθαρό Έσοδο από Τόκους να σημειώνει αύξηση κατά 8,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Παράλληλα, συνεχίσαμε τη συνετή διαχείριση του ισολογισμού μας, με τον Δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να περιορίζεται στο 7,2%. Τον Οκτώβριο προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση του Project Cell, που περιορίζει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου του ισολογισμού μας με τρόπο κεφαλαιακά ουδέτερο, ενώ μειώνει τον Δείκτη ΜΕΑ κατά 0,2%.

Πέραν από τις σημαντικές αυτές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώσαμε την ισχυρή δέσμευσή μας να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας. Στη Ρόδο, που ανακάμπτει από τις καταστροφικές πυρκαγιές, χρηματοδοτήσαμε τη δεντροφύτευση και αισθητική ανάπλαση ενός σημαντικού μέρους του οδικού δικτύου. Ταυτόχρονα, υποστηρίξαμε χρηματοδοτικά αντιδιαβρωτικές και αντιπλημμυρικές μελέτες, ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της εικόνας του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως. Επίσης, διαθέσαμε, από κοινού με τις άλλες ελληνικές συστημικές τράπεζες, το ποσό των €50 εκατ. για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, ήταν τιμή για την Τράπεζά μας που η συμβολή μας στην ελληνική κοινωνία και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίστηκε στα Hellenic Responsible Business Awards τον Ιούλιο, και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό αύριο.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από την S&P και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για μία κομβικής σημασίας εξέλιξη, που σηματοδοτεί την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις αναπτυξιακές προοπτικές και τη σταθερότητα της Ελλάδας – εμπιστοσύνη, η οποία αντανακλάται περαιτέρω στη συμφωνία που επιτύχαμε με την UniCredit. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπροσθοβαρείς δράσεις που αναλάβαμε ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική μας για τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας και, πλέον, με τη στήριξη ενός ισχυρού στρατηγικού εταίρου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον”.

Προοπτικές

Οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις έχουν μεταβάλει το διεθνές επιτοκιακό περιβάλλον, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους δανεισμού και σε αυστηρότερους όρους χρηματοδότησης, επιμηκύνοντας πιθανότατα την περίοδο της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Παρότι οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης έχουν μετριαστεί, η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2023, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να εκτιμάται στο +2,4%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η εκτιμώμενη αύξηση αναμένεται να προέλθει από την εισροή πόρων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, την αύξηση της απασχόλησης και την ενισχυμένη τουριστική περίοδο που στηρίζουν την κατανάλωση των νοικοκυριών. Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας σε ένα μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης με έμφαση στις επενδύσεις, αποτυπώνεται στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων και υποστηρίζεται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για το αξιόχρεο της χώρας.

Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της κύριας κερδοφορίας, ενίσχυση του ισολογισμού και οργανική δημιουργία κεφαλαίων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον εξορθολογισμό του κόστους. Οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας εν μέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος επιτοκίων οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11,5% (από >11% τον Αύγουστο).

Η Alpha Bank ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου τη σύναψη συνεργασίας-ορόσημο με την UniCredit. Οι δύο τράπεζες θα συγχωνεύσουν τις θυγατρικές τους στη Ρουμανία, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη ρουμάνικη τραπεζική αγορά. Επιπλέον θα συνάψουν μακροπρόθεσμη εμπορική συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς, με την UniCredit να αποκτά μερίδιο στην Alpha Bank. Η συναλλαγή διατηρεί αμετάβλητες τις προσδοκίες για τα Καθαρά Κέρδη, ενώ η εμπορική συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τα κεφαλαιακά αποθέματα κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) κατά τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, με δυνατότητα περαιτέρω ανόδου. Η συναλλαγή βελτιστοποιεί περαιτέρω την κατανομή κεφαλαίων, ενώ επιτρέπει στον Όμιλο να διατηρήσει την ανοδική του πορεία από τη δημιουργία αξίας και τις ευνοϊκές προοπτικές που παρουσιάζει η Ρουμανία. Τέλος, εδραιώνει την ηγετική θέση της Alpha Bank σε βασικούς τραπεζικούς τομείς στην εγχώρια αγορά.

Σχετικα αρθρα

Alpha Bank: Επενδύσεις και ενίσχυση εισοδημάτων χωρίς απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους

admin

Οικονομία, ψηφιοποίηση, βιωσιμότητα: Το τρίπτυχο του σύγχρονου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

admin

Alpha Bank: Θα διατηρηθεί και το 2024 η δυναμική της οικονομίας

admin

Alpha Bank: Χρηματοδοτεί το project “Santorini Day Tours” με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης – Ελλάδα 2.0

admin

Alpha και Εθνική ταράζουν τα νερά της ελληνικής οικονομίας

admin

Β. Ψάλτης: Η Alpha Bank και πάλι 100% ιδιωτική με είσοδο στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής

admin

Με 293,5 εκατ. ευρώ εξαγοράζει η UniCredit το 9% στην Alpha Bank – Οι όροι της συναλλαγής

admin

Alpha Bank: Αυξάνεται η δυναμική της κατανάλωσης στην ελληνική οικονομία

admin

Β. Ψάλτης: Η συμφωνία με τη UniCredit ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία

admin

Alpha Bank: Καθαρά Κέρδη Ευρώ 490,7 εκατ. στο εννεάμηνο, αυξημένα κατά 59% σε σχέση με το 2022

admin

Νέα εφαρμογή της Alpha Bank για το ψηφιακό “χαρτζιλίκι” σε εφήβους από 15-18 ετών

admin

Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συμφωνία με την UniCredit διαμορφώνουν νέα δυναμική

admin