Image default
Τοις Μετρητοίς

Η γιορτή των τραπεζών

Η γιορτή των τραπεζών

Η χθεσινή ημέρα θα έπρεπε να οριστεί ως χρηματοοικονομική γιορτή του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Μετά από 12 πέτρινα χρόνια, οι συστημικές ελληνικές τράπεζες ιδιωτικοποιούνται πετώντας από πάνω τους το ακανθώδες προσωνύμιο “συστημικός“. Είναι άλλωστε ένας δύστροπος οικονομικός όρος που έχει τη βαριά έννοια του μεταδοτικού, καθώς αν καταρρεύσει ο ένας τραπεζικός πυλώνας μεταδίδεται τάχιστα και στον άλλο προκαλώντας ισχυρό συστημικό κλονισμό στην οικονομία μιας χώρας.

Η ίδρυση τον Ιούλιο του 2010 του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και η είσοδός του το 2011 στις τέσσερις τράπεζες μέσω της ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, ως μέρος του προγράμματος στήριξης της Ελλάδος από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είχε ως σκοπό να θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα και τις καταθέσεις την περίοδο της κρίσης συμβάλλοντας στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την επαρκή μόχλευση για την υποστήριξη της οικονομίας.

Λειτουργώντας λοιπόν συνειρμικά θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ότι η εξαγορά του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ στις τράπεζες, προκαλώντας στο τελικό στάδιο της κίνησης την κατά 100% ιδιωτικοποιησή τους, είναι ίσως μια από τις πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το τραπεζικό σύστημα έχει πλήρως εξυγιανθεί.

Εξάλλου βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας η ευρεία έννοια της λέξης ιδιωτικοποίηση σημαίνει την εμπιστοσύνη στον μηχανισμό της αγοράς μιας κοινωνίας (της ελεύθερης αγοράς, των ποικίλων κερδοσκοπικών και μη οργανισμών, μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή του μεμονωμένου πολίτη) για την παραγωγή ή και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου χωρίς την κρατική συμβολή.

Η λέξη ιδιωτικοποίηση θεωρείται παγκοσμίως ως μια λέξη “γιορτής” για το οικονομικό σύστημα. Μια γιορτή η οποία αναμένεται στην περίπτωση των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών να έχει διάρκεια μιας που σύμφωνα με μελέτες οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, αποτελεσματικού και ευέλικτου τραπεζικού συστήματος οδηγώντας στρατηγικά στον κερδοφόρο μετασχηματισμό του. Βάσει μάλιστα της ευρωπαϊκής εμπειρίας από πωλήσεις ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου σε τραπεζικούς οργανισμούς, αποκαλύπτεται ότι η επίδραση των ιδιωτικοποιήσεων είναι ιδιαίτερα θετική για τις τράπεζες που υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία.

Η κερδοφορία τους, η κεφαλαιακή τους επάρκεια, η ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους βελτιώνεται και η αποδοτικότητά τους αυξάνεται. Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική όχι μόνο για τις τράπεζες που ιδιωτικοποιούνται πλήρως αλλά και για τον τραπεζικό κλάδο γενικότερα, ο οποίος εξυγιαίνεται. Μάλιστα οι ιδιωτικοποιήσεις συντελούν στη βελτίωση της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελούν πηγή εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού, ισχυροποίησης και ευημερίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου δημιουργώντας αξία στις τράπεζες και στους μετόχους τους.

Έτσι η εξαγορά από το ΤΧΣ του 1,4% της Eurobank από την ίδια, του 8,9781%, στην Alpha Bank από την UniCredit, την πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική τράπεζα μετά από 17 χρόνια και την απίστευτη μέχρι τώρα  κάλυψη κατά 6,2 φορές του 20%+2% της Εθνικής Τράπεζας από το συνολικό 40,39% είναι, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το αποσιωπήσουν, μια μεγάλη γιορτή για τον τραπεζικό κλάδο και φυσικά για τις μετοχικές του αξίες καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα, μετά από την απίστευτη δημοσιονομική κρίση που βιώσαμε την περασμένη δεκαετία.

Περιττό να αναφέρουμε ότι ο ρόλος που θα παίξουν οι ιδιωτικοποιημένες πλέον τράπεζες στο έντονα ανοδικό χρηματιστηριακό σκηνικό που στήνεται για τα επόμενα χρόνια θα είναι κάτι παραπάνω από καθοριστικός.

Προχωρώντας τώρα στη βραχυχρόνια διαγραμματική ανάλυση συλλαμβάνουμε στο διημερήσιο chart τιμών τον Τραπεζικό Δείκτη να χτυπάει την πόρτα της αντίστασης των 1.000 μονάδων έχοντας όμως προηγουμένως δοκιμάσει με επιτυχία την περιοχή στήριξης των 925 μονάδων δίχως σημάδια καθοδικής τμήσης.


Στην περίπτωση μάλιστα που ο δείκτης διασπάσει ανοδικά το όριο των 1.000 μονάδων, την ώρα που γραφόταν το άρθρο λάμβανε τιμές στις 1.001 μονάδες, τότε είναι πολύ πιθανό να κινηθεί γρήγορα ανοδικά προς τη ζώνη αντίστασης των 1.045 με 1.080 μονάδων ή έως και ένα +8% από τα παρόντα επίπεδα τιμών.

Πάνω από εκεί θα αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για νέα υψηλά με τον δείκτη να καταστρατηγεί ανοδικά τα προηγούμενα υψηλά των 1.118 μονάδων. Ο διαγραμματικός στόχος παραμένει στις 1.235 μονάδες ή ένα +23% από τις τωρινές τιμές του δείκτη.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 15, 2023

www.chartwar.gr

Σχετικα αρθρα

Intralot: Τα καλύτερα νέα τα έχει αφήσει για το 2024

admin

Lavipharm: Κοιτώντας πλέον δυνατά μπροστά

admin

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η τεράστια ευκαιρία που εμφανίζεται μια φορά κάθε 100 χρόνια

admin

ΔΕΗ και τιμολόγια…

admin

2024: Η χρονιά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

admin

Dow Jones : Σε απόσταση αναπνοής από τα ιστορικά υψηλά

admin

MSCI Argentina: Το τίναγμα του Javier Milei

admin

Dollar Index: Στοιχειοθετείται η βύθιση του δολαρίου

admin

Στο πάρτι και τα πολύτιμα μέταλλα

admin

Η αφύπνιση του real estate και η ανύπαρκτη επενδυτική παιδεία

admin

Ο θηριώδης ελέφαντας και το ορόσημο των 1400 μονάδων

admin

Γενικός Δείκτης: Βλέποντας στο βάθος τις 1400 μονάδες.

admin