Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς εκδηλώθηκε με το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ

Όπως έγινε γνωστό διατέθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης έξι εκατομμύρια μετοχές, αν και η εισηγμένη αρχικά είχε ανοίξει βιβλίο για 5 εκατομμύρια μετοχές.

Η διαδικασία της διάθεσης μετοχών έγινε με fast track διαδικασίες και το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό για περίπου τρεις ώρες.

Το πακέτο μετοχών και το discount

Οι 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποκτήθηκαν με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70%.

Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον.

Ξένοι θεσμικοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση.

Η ανακοίνωση

Με ανακοίνωσή της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει «την επιτυχή δευτερογενή διάθεση 6.000.000 μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών. Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.

Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της.

Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.