Image default
Οικονομία

Ανησυχία για την εξάρτηση της Γερμανίας από την Κίνα αποκαλύπτει έκθεση της Bundesbank

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Bundesbank, το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε περίπτωση οικονομικής κρίσης στην Κίνα θα μπορούσε να συρρικνωθεί κατά 0,7% κατά το πρώτο έτος της υποθετικής κρίσης.

Αυξάνονται οι ανησυχίες του τραπεζικού συστήματος και γενικότερα των πρωταγωνιστικών παραγόντων της Γερμανίας σε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύνδεση της «ατμομηχανής» της ευρωπαϊκής οικονομίας με την Κίνα.

Ενδεικτική των ανησυχιών αυτών είναι και η έκθεση της γερμανικής κεντρικής τράπεζας (Bundesbank, 24.01.24) με θέμα τους οικονομικούς κινδύνους για τη Γερμανία από τη σύνδεση με την Κίνα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα με σημαντικά οικονομικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και τη Γερμανία, σημειώνεται στην έκθεση της Bundesbank.

  • Γερμανία: 7 «καυτά» μέτωπα για τον Σολτς ενόψει ευρωεκλογών
  • Γερμανία: Αναθεώρηση επί τα χείρω για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2024

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ των δυτικών βιομηχανικών χωρών και της Λαϊκής Δημοκρατίας έχουν επιδεινωθεί αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Αυτό έχει εκδηλωθεί με αυξημένες εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις. Ειδικά οι γεωπολιτικές εξελίξεις εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για τις οικονομικές σχέσεις.

Εάν οι κίνδυνοι αυτοί υλοποιηθούν, αυτό θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τη γερμανική οικονομία, γράφουν οι εμπειρογνώμονες της Bundesbank στη μηνιαία έκθεση του Ιανουαρίου.

Στην έκθεση αναλύονται οι εξαρτήσεις της Γερμανίας από την Κίνα. Εξετάζεται, επίσης, ο βαθμός στον οποίο η γερμανική οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση στην Κίνα ή μια απότομη αποσύνδεση από τη Λαϊκή Δημοκρατία. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και, ιδίως, οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η γερμανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα

Μια οικονομική κρίση στην Κίνα του είδους που έχει συμβεί σε άλλες χώρες στο παρελθόν μετά από διόρθωση της υπερβολικής πιστωτικής ανάπτυξης θα ήταν πιθανώς διαχειρίσιμη για τη γερμανική οικονομία, γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης της Bundesbank.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Bundesbank, το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε περίπτωση οικονομικής κρίσης στην Κίνα θα μπορούσε να συρρικνωθεί κατά 0,7% κατά το πρώτο έτος της υποθετικής κρίσης. Κατά το δεύτερο έτος θα έπρεπε να αναμένονται απώλειες της τάξης του 1%.

Ωστόσο, μια απότομη αποσύνδεση, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα μιας γεωπολιτικής κρίσης, θα έπληττε τη γερμανική βιομηχανία πολύ περισσότερο, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται άμεσα με την Κίνα θα μπορούσαν να χάσουν σημαντικό μέρος της βάσης των πωλήσεων και των κερδών τους.

Το 2022, μόλις το 7% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών αγαθών κατευθύνθηκε στην Κίνα. Ωστόσο, ορισμένες βιομηχανίες, όπως ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, η μηχανολογία, η ηλεκτρονική και η ηλεκτρολογία, εξαρτώνται πολύ περισσότερο από την κινεζική ζήτηση.

Ο αριθμός των εταιρειών που εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από κρίσιμα ενδιάμεσα προϊόντα, όπως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και συσσωρευτές, καθώς και από ορισμένες πρώτες ύλες, όπως σπάνιες γαίες, από την Κίνα είναι επίσης πολύ μεγαλύτερος.

Η έλλειψη παραδόσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες παραγωγής στη Γερμανία.

Σύμφωνα με αντιπροσωπευτική έρευνα που διεξήγαγε η Bundesbank, σχεδόν κάθε δεύτερη επιχείρηση του μεταποιητικού τομέα αγόραζε άμεσα ή έμμεσα κρίσιμα πρωτογενή προϊόντα από την Κίνα.

Επιπλέον, θα υπήρχαν δευτερογενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρόμοια προβλήματα σε άλλες οικονομίες.

Άλλοι οικονομικοί τομείς στη Γερμανία θα επηρεάζονταν πιθανώς επίσης από τη σχετική αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα, γράφουν οι εμπειρογνώμονες. Συνολικά, οι μακροοικονομικές απώλειες θα επισκίαζαν πιθανότατα σαφώς το κόστος της εκτεταμένης αποσύνδεσης από τη Ρωσία”.

Κινδυνεύει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Σύμφωνα με την έκθεση, οι στενοί δεσμοί μεταξύ της Γερμανίας και της Κίνας στην πραγματική οικονομία ενέχουν επίσης σημαντικούς κινδύνους για το γερμανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Είναι αλήθεια ότι οι άμεσοι δεσμοί μεταξύ των γερμανικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και της Κίνας είναι μάλλον μικροί.

Σε σύγκριση με δανειολήπτες από άλλες χώρες, ο συνολικός όγκος των πιστώσεων προς την Κίνα κατατάσσεται μόλις στην 20ή θέση και δεν έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, οι γερμανικές τράπεζες έχουν υψηλές απαιτήσεις από εγχώριες επιχειρήσεις και κλάδους που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα.

Μια εκτεταμένη διατάραξη των γερμανο – κινεζικών οικονομικών σχέσεων θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε αυτές και τελικά θα αύξανε την πιθανότητα αθέτησης των δανείων.

Επιπλέον, το γερμανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα επιβαρυνόταν πιθανότατα περαιτέρω από μια γενική απώλεια εμπιστοσύνης στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων.

Εξαρτήσεις, κίνδυνοι αλλά και πλεονεκτήματα των στενών οικονομικών σχέσεων με την Κίνα

Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων στην έκθεσή τους, οι συντάκτες της έκθεσης της Bundesbank, λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πλεονεκτήματα των στενών δεσμών με την Κίνα.

Στο παρελθόν, πολλές γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει υψηλές πωλήσεις και κέρδη από την παραγωγή στην Κίνα και υψηλά έσοδα από τις εξαγωγές προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έκθεσης, η απομάκρυνση από την Κίνα είναι επομένως πιθανό να συνδέεται μακροπρόθεσμα με επιχειρηματικό και οικονομικό κόστος.

Αυτό ισχύει ακόμη και αν οι εξαρτήσεις μειωθούν οργανωμένα και σταδιακά. Οι γερμανικές επιχειρήσεις θα έχαναν μια σημαντική αγορά πωλήσεων και πολλές αλυσίδες εφοδιασμού θα μπορούσαν να αναδιοργανωθούν μόνο με μεγάλη απώλεια αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον, η Κίνα θα κατείχε ισχυρή ή μονοπωλιακή θέση για ορισμένα προϊόντα και οι εξαρτήσεις θα μπορούσαν επομένως να μειωθούν μόνο μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, στην καλύτερη περίπτωση.

Οι συγγραφείς της έκθεσης της Bundesbank τάσσονται συνεπώς κατά μιας μονόπλευρης απομάκρυνσης από την Κίνα, αλλά ζητούν να μειωθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι: Οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της γερμανικής οικονομίας, σημειώνεται.

Σχετικα αρθρα

Πληθωρισμός τροφίμων: Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρώπης

admin

Β. Σπανάκης: Βασικός κυβερνητικός στόχος μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ

admin

ΕΚΤ: Συνεδριάζει την Πέμπτη, αλλά μείωση επιτοκίων δεν αναμένεται πριν τον Ιούνιο

admin

Την Πέμπτη συνεδριάζει η ΕΚΤ

admin

ΗΠΑ: Δημόσιο χρέος περίπου 1 τρισ. δολάρια προστίθεται κάθε σχεδόν 100 ημέρες

admin

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι καταβολές σε δικαιούχους έως 8 Μαρτίου

admin

Στουρνάρας: Αν δεν ήταν το 2015 η ΤτΕ η χώρα ίσως να είχε βγει από την ευρωζώνη

fastpath

Τα κρίσιμα ορόσημα του Μαρτίου για την ανάπτυξη και τα μέτρα στήριξης

fastpath

Κ. Σκρέκας: Έρχεται το Πασχαλινό καλάθι, αποκλιμακώνονται οι τιμές στο ράφι

admin

Τρεις άσοι για την Ελλάδα στην κατάρτιση του νέου Μεσοπρόθεσμου – Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες

fastpath

Λογαριασμοί ρεύματος: Μειωμένες οι νέες χρεώσεις των προμηθευτών

admin

Roubini: Οι ΗΠΑ δεν θα γλιτώσουν τη χρεοκοπία – Τα 4 σενάρια για την παγκόσμια οικονομία

fastpath