Image default
Επιχειρήσεις Πρώτο Θέμα

INTRALOT: Έσοδα άνω των 2 δισ. € σε βάθος 10ετίας

Συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των δύο δισεκατομμυρίων θα έχει την επόμενη δεκαετία η εταιρεία Intralot  όπως έγινε γνωστό σε χθεσινή συνέντευξη τύπου. 

Πρώτος τομέας στον οποίο έχει σαφή περιθώρια ανάπτυξης η Ιntralot στις ΗΠΑ είναι αυτός των λοταριών, μια αγορά που αναπτύσσεται με τουλάχιστον 5% τον χρόνο. Η αμερικανική αγορά υστερεί έντονα στο μέτωπο της ψηφιοποίησης, λόγω του περιοριστικού κανονιστικού της πλαισίου, καθώς μόνο σε επτά Πολιτείες δίνεται η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών καναλιών. Προβλέπεται ότι η στάση αυτή θα αλλάξει σταδιακά, γεγονός που προσδίδει θετικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ιntralot. Τα επόμενα δύο χρόνια, η Ιntralot θα διεκδικήσει με αξιώσεις 5-6 νέα συμβόλαια στις ΗΠΑ, ενώ κατά την ίδια περίοδο δεν λήγουν κάποια σημαντικά συμβόλαια δικά της.

Ο δεύτερος τομέας ανάπτυξης αφορά τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των παιγνιομηχανών (VLTs) καθώς στις ΗΠΑ υπάρχουν 600.000 τέτοιες μηχανές που δεν είναι συνδεδεμένες σε σύστημα και δεν διασφαλίζουν ούτε το σωστό παίξιμο ούτε την είσπραξη των φορολογικών εσόδων από την πολιτεία.

Με βάση το Business Plan που έχει εκπονήσει η Ιntralot, το οποίο έχει γίνει με πολύ συντηρητικά κριτήρια, προβλέπεται η ανάπτυξη δύο μόνο λοταριών στην Αμερική και ενός μόνο έργου στο μέτωπο του συστήματος ελέγχου των VLTs.

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), η οποία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται σε 39 αγορές, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου €393 εκατ. τη χρήση 2022 και ανθρώπινο δυναμικό 1.673 εργαζομένων παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο 2023, προχωρά σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €130 εκατ. στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. κατά το διάστημα 21 έως 23 Φεβρουαρίου 2024.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 για τη δημόσια προσφορά Ομολογιών ύψους έως €130 εκατ. και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. ως και την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 16:00. Στο 6-6.4% το εύρος απόδοσης. Η Έκδοση του ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, Ανάδοχοι οι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx. Νομικοί Σύμβουλοι της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι τα Νομικά Γραφεία Παπαπολίτη και Καρατζά.

Διεθνής Εμπειρία και Δυναμική

Η Intralot έχει 32 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση έργων για κρατικές λοταρίες και ιδιώτες παραχωρησιούχους σε όλον τον κόσμο, διατηρώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους. Δραστηριοποιείται σε 39 αγορές σε 5 ηπείρους, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις διεθνούς βεληνεκούς, ενώ είναι μία από τις μόλις τρεις εταιρείες που καλύπτουν το σύνολο της αγοράς κρατικών λοταριών στις ΗΠΑ, περιοχής στην οποία ο Όμιλος εστιάζει στρατηγικά.

Διαθέτει 300.000 τερματικά παγκοσμίως, 186 κατοχυρωμένες πατέντες και περισσότερους από 1600 εργαζομένους διεθνώς. Διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο συμβολαίων και αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, με την πλειονότητα των εσόδων του να προέρχεται από τις ξένες αγορές. Διατηρεί 14 ενεργές συμβάσεις στη Β. Αμερική (11 πολιτείες στις ΗΠΑ & 1 στον Καναδά) και 36 συμβάσεις σε 27 αγορές στον υπόλοιπο κόσμο, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Κροατία, η Τουρκία, το Μαρόκο, η Ταϊβάν, η Αυστραλία, η Αργεντινή, κ.ά. Η γεωγραφική «διαφοροποίηση» των εσόδων ενισχύει την οικονομική ευρωστία, τις ταμειακές ροές και τη βιωσιμότητα του Ομίλου, τροφοδοτώντας τον, παράλληλα, με νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.

Σταθερή Οικονομική Ανάπτυξη και Επιτυχημένη Αναδιάρθρωση

Η Intralot είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από τον Νοέμβριο 1999 με κεφαλαιοποίηση περίπου €731 εκατ. (19/02/2024). Καταγράφει συστηματική άνοδο στους οικονομικούς της δείκτες και σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας τα τελευταία τρία χρόνια. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022 ανήλθαν σε €392,8 εκατ., ενώ τα Έσοδα Προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €122,9 εκατ. Για το εννεάμηνο 2023, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε €280 εκατ., το EBITDA σε €101 εκατ. και ταμειακά διαθέσιμα σε €122 εκατ.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτιμάται σε €603,1 εκατ. (εννεάμηνο 2023 / €617,1 εκατ. 31.12.2022).

O Όμιλος Intralot ολοκλήρωσε πρόσφατα μία αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση εστιάζοντας σε υψηλότερο περιθώριο κέρδους και αποδοτικότητα, έχοντας εξασφαλίσει την ισχυρή υποστήριξη των ιδρυτών και των μετόχων του. Πραγματοποίησε στροφή προς ένα μοντέλο με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, με περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε το εννεάμηνο 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022. Με εστίαση σε B2B, τεχνολογικές συμβάσεις, τομέα λαχείων και αναπτυγμένες αγορές, πέτυχε απομόχλευση του δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA (2,4x NLR) μετά από δύο επιτυχείς εκδόσεις μετοχών συνολικού ύψους €265 εκατ.

Τεχνολογική Καινοτομία στον Κλάδο των Τυχερών Παιχνιδιών

Η στρατηγική της Intralot, “Driving Lottery Digital Transformation”, επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό των λοταριών με καινοτόμες λύσεις και ασφαλή συστήματα. Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα επόμενης γενιάς για απρόσκοπτες (omnichannel) εμπειρίες παικτών, ευθυγραμμιζόμενη με τις παγκόσμιες τάσεις των τυχερών παιχνιδιών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των φορέων εκμετάλλευσης για υπεύθυνη ψυχαγωγία. Παράλληλα, η Intralot εστιάζει στην ενίσχυση του διαδικτυακού καναλιού καθώς η αύξηση ζήτησης στον τομέα του «i-Lottery» αποτελεί μια ισχυρή τάση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και έχει αυξημένη ζήτηση και προοπτικές σε όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα δε στις κρατικές λοταρίες στις ΗΠΑ.

Ο Όμιλος διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης για Video Lottery Terminal (VLT) σε ρυθμισμένες αγορές και λειτουργεί, επί του παρόντος, ένα ευρύ δίκτυο παρακολούθησης VLT στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ωκεανία.

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της εταιρείας στην Παιανία, στο οποίο απασχολούνται περισσότεροι από 300 Έλληνες μηχανικοί και εξειδικευμένα στελέχη τεχνολογίας, αναπτύσσει πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις που εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα LotosX Omni, ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη γκάμα τερματικών προηγμένης τεχνολογίας και τις εξελιγμένες εφαρμογές για την online εμπειρία των παικτών, διασφαλίζει την ψηφιακή αναβάθμιση των οργανισμών τυχερών παιχνιδιών. Το LotosX Omni έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις σύγχρονες απαιτήσεις των λοταριών, προσφέροντας βέλτιστη και προσωποποιημένη εμπειρία στον παίκτη, ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισης και ελέγχου. Το LotosX Omni είναι επίσης επεκτάσιμo και διασυνδεδεμένo με τρίτα συστήματα, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών.

Συνεπής Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης

Με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος και τη δημιουργία αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Όμιλος υιοθετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία οδηγεί σε ουσιαστικά αποτελέσματα και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Παράδοση βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων, που διαφοροποιούν τον Όμιλο από τους ανταγωνιστές του και διατηρούν την ηγετική του θέση αναφορικά με την τεχνολογική καινοτομία.
  • Επέκταση της παρουσίας του σε στρατηγικής σημασίας αγορές & διατήρηση της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του, ώστε να ενισχύεται η ανθεκτικότητά του και να εξασφαλίζεται η απόκτηση νέων πηγών εσόδων.
  • Δημιουργία Αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του, προερχόμενη από την αυξημένη παραγωγή ταμειακών ροών, τη διεύρυνση των περιθωρίων και τη βελτίωση της διατηρησιμότητας των μακροπρόθεσμων εσόδων.
  • Προσεκτικό καταμερισμό κεφαλαίου με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχύεται η χρηματοοικονομική ευελιξία.
  • Σταθερή δέσμευση στο Υπεύθυνο Παιχνίδι, την Κοινωνική Υπευθυνότητα και την Ακεραιότητα, η οποία ενισχύει τη φήμη του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τις θετικές κοινωνικές επιδράσεις.

Σχετικα αρθρα

Σε ποιες περιοχές της Αθήνας «δοκιμάζει» ταχύτητες έως 10Gbps η Cosmote

admin

Διάκριση για τον όμιλο Μοτοδυναμική στα Sports Marketing Awards 2024

admin

Χρηματιστήριο: Εγγύτερες στηρίξεις οι 1.380 μονάδες για το Γ.∆.

admin

Πως επηρεάζουν τις αγορές Ισραήλ και FED

admin

Τετραήμερη εργασία θεσπίζει για τους νέους auditors η PwC Ελλάδας

admin

Οι φόβοι για τις οικονομίες και την τιμή του πετρελαίου

admin

Κλειδί τα clusters για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας

admin

Οι προτάσεις των παραγωγών φωτοβολταϊκών στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

admin

Ο Νετανιάχου ορκίζεται νίκη μετά τα χτυπήματα του Ιράν, οι φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση αυξάνονται -VID

admin

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότησή τους – Τι λένε παράγοντες της αγοράς

admin

Εφραίμογλου: Το ΕΒΕΑ βρίσκεται σε συζητήσεις για να ασχοληθεί με τις μικροχρηματοδοτήσεις

admin

Μπαθιανάκη (Halcyon Equity Partners): Σε κομβικό σημείο η Ελλάδα για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες, ισχυρότερες εταιρείες

admin