Image default
Οικονομία
Στα «σκαριά» mega Πάρκο υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας στα Ιωάννινα

Την κατασκευή Πάρκου Τεχνολογίας και Έρευνας για καινοτόμες εταιρείες, startups και τεχνοβλαστούς προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω 30ετούς σύμβασης παραχώρησης αξίας 86,77 εκατ. ευρώ. Το κτήριο, οι στόχοι, οι υποχρεώσεις του ιδιώτη ανάδοχου, τα ανταλλάγματα. Βασικό θέμα η χρηματοδότηση 

Την κατασκευή Πάρκου υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας συνολικής αξίας 86,77 εκατ. ευρώ προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω σύμβασης παραχώρησης, έχοντας μάλιστα σε εξέλιξη σχετική διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». Σκοπός της δημιουργίας του Πάρκου είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός χώρου που θα αποτελέσει πόλο έλξης διεθνώς για επιχειρήσεις και φορείς στον τομέα τεχνολογίας και έρευνας, η φιλοξενία καινοτόμων οικονομικών οντοτήτων, νεοφυών και τεχνοβλαστών κ.α. Το συγκρότημα 6 διώροφων κτισμάτων (ενεργειακής κλάσης Α+, με φωτοβολταϊκά συστήματα), συνολικής δόμησης άνω των 15 χιλ. τ.μ. θα ανεγερθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών (επί της Εθν. Οδού Στ. Νιάρχου, απέναντι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Βέβαια, σε τέτοιους είδους… τεχνολογικά projects βασικό ζητούμενο είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης, με την Περιφέρεια Ηπείρου να στρέφεται στο μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης 30 ετών αν και μένει να φανεί κατά πόσο θα εμφανιστεί σχετικό ενδιαφέρον. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός για την δημιουργία Πολιτείας Καινοτομίας στην πρώην ΧΡΩ.ΠΕΙ., μέσω ΣΔΙΤ, όπου υπήρχε σχέδιο για ανάπτυξη χώρου με startups και τεχνοβλαστούς, ακυρώθηκε και «ναυάγησε» αρκετές φορές. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως το μοντέλο που επελέγη σε όλους τους διαγωνισμούς δεν έπεισε τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους. Ο ανάδοχος, ο φορέας Καινοτομίας, θα χρηματοδοτούσε το έργο, με περίπου 90 εκατ. για την κατασκευή, με προοπτική να έχει έσοδα από τη λειτουργία του.

Τα κτήρια και οι υποχρεώσεις του ιδιώτη ανάδοχου

Τα κτήρια περιλαμβάνουν, βάσει της προκήρυξης, χώρους γραφείων ευέλικτης διαμόρφωσης, καθώς και χώρους εγκαταστάσεων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (συνεδριακό κέντρο, χώρο εκθέσεων – παρουσιάσεων, εστίασης – καφέ, γυμναστήριο κ.α.). Οι χώροι γραφείων θα προσφέρονται προς μίσθωση σε εταιρείες υφιστάμενες ή νεοφυείς που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενους τεχνολογικά κλάδους. Όπως σημειώνεται, για το Πάρκο έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρων μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες από την Πληροφορική και τον Χρηματοοικονομικό τομέα αλλά και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, που τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά για τις νεοφυείς εταιρείες και τους τεχνοβλαστούς που θα φιλοξενούνται στο Πάρκο, θα παρέχεται, τα 3 πρώτα έτη, υποστηρικτικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους με υπηρεσίες θερμοκοιτίδας με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και προτάσεων.

Η Σύμβασης Παραχώρησης αφορά στην κατασκευή του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας της Περιφέρειας Ηπείρου και την μετέπειτα συντήρηση και λειτουργία για το διάστημα της παραχώρησης προς εξυπηρέτηση του σκοπού της δημιουργίας του. Σύμφωνα με την Μελέτη και την Οικοδομική Άδεια του έργου, το προς ανέγερση κτιριακό συγκρότημα του Τεχνολογικού Πάρκου αποτελείται από 6 διώροφα κτίρια υψηλής αισθητικής με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, συνολικής κάλυψης 7.947,97 τ.μ. και δόμησης 15.455,62 τ.μ., εκ των οποίων τα 14.738,96 τμ. είναι ανώγεια δόμηση και τα 716,66 τ.μ. υπόγεια κύριας χρήσης. Ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων: (α) την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου, δηλαδή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, που προβλέπεται από τη Μελέτη του Έργου ή κρίνεται συμπληρωματικά αναγκαίος για την λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και (β) την πλήρη ευθύνη για τη διοίκηση, συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του για την Περίοδο Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου. Το σύνολο των δαπανών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Παραχώρησης βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο και θα καλυφθεί από ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια καθώς και τους πόρους του Παραχωρησιούχου από τα έσοδα του Τεχνολογικού Πάρκου.

Επίσης, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος αποκτά το δικαίωμα της αξιοποίησης παρακείμενου τεμαχίου εμβαδού 8.158,65 τ.μ. το οποίο παραχωρείται κατά χρήση στον ανάδοχο της σύμβασης υπό την αίρεση ότι εντός 5 ετών από την υπογραφή της, θα έχει υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, σχεδιάσει, μελετήσει, εκδώσει τις απαραίτητες άδειες και θα έχει εκκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών κτιριακών εγκαταστάσεων κριθούν εκ μέρους του αναγκαίες ή σκόπιμες για τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του. Ενδεικτικά αναφέρονται, Ερευνητικό Κέντρο, Data Center, βοηθητικές εγκαταστάσεις κτλ. Όλες οι απολαβές από τις εκμισθώσεις των χώρων γραφείου και εν γένει των εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πάρκου καθώς και των χρεώσεων των Υπηρεσιών που παρέχει ο Παραχωρησιούχος προς τους Χρήστες του Τεχνολογικού Πάρκου για την Περίοδο Λειτουργίας του αποτελούν έσοδα του Παραχωρησιούχου χωρίς να υφίσταται καμία περεταίρω οικονομική αξίωση επ’ αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή πέρα από την κάλυψη των δαπανών και των δεσμεύσεων που θα αναλάβει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και ιδιαίτερα την καταβολής του κάτωθι ανταλλάγματος.

Τα ανταλλάγματα

Ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης στο Χώρο Παραχώρησης προς εξυπηρέτηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του Έργου, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει τη δέσμευση προς την Αναθέτουσα Αρχή:

(α) Να διαθέτει τους ανώγειους χώρους (ισόγειου και ορόφου) κύριας χρήσης του κτιρίου Κ01-Α συνολικής επιφάνειας 1870,18τμ. για εκμίσθωση έναντι συμβολικού ετήσιου μισθώματος ένα (1) €/τμ. αποκλειστικά σε νεοφυείς οικονομικές οντότητες ή τεχνοβλαστούς σε ποσοστό τουλάχιστον 80% και στην Περιφέρεια Ηπείρου για το υπόλοιπο ποσοστό.

(β) Να παρέχει υπηρεσίες στις φιλοξενούμενες νεοφυείς οικονομικές οντότητες και τεχνοβλαστούς στο κτίριο Κ01-Α, άνευ τιμήματος, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ ο οποίος θα εγκρίνεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

(γ) Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο για επτά (7) εβδομάδες ετησίως το Συνεδριακό Κέντρο του κτιρίου Κ01-Α για εκδηλώσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού από δημόσιους φορείς έναντι συμβολικού τιμήματος 10 € ανά ημέρα.

(δ) Να διοργανώνει εκδηλώσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού σε συνεργασία με τοπικούς φορείς συνολικής δαπάνης κατ’ ελάχιστο 20.000 ευρώ.

(ε) Σε τυχόν αξιοποίηση του δεύτερου τεμαχίου του χώρου Παραχώρησης, να αποδώσει στην Περιφέρεια το 20% των οποίων υπηρεσιών διατίθενται στις εγκαταστάσεις του έναντι αμοιβής, στην Περιφέρεια Ηπείρου έναντι συμβολικού τιμήματος με σκοπό την εκ μέρους της διάθεσή τους προς εξυπηρέτηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του Έργου.

Η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου, ορίζεται σε 31 έτη και 6 μήνες. Όλες οι κατασκευές έργων και προμήθειες του εξοπλισμού του Τεχνολογικού Πάρκου, που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο το οποίο αντιστοιχεί στο Τεχνικό Έργο, θα ολοκληρωθούν και το Τεχνολογικό Πάρκο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός της Προθεσμίας Ολοκλήρωσης Εργασιών (18 μηνών). Η Περίοδος των Εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει την ορισθείσα Προθεσμίας Ολοκλήρωσης Εργασιών η οποία ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Η εκτιμώμενης αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 69.978.529,05 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),υπολογιζόμενη ως το σύνολο των εκτιμώμενων εσόδων του παραχωρησιούχου κατά το διάστημα της λειτουργίας του τεχνολογικού Πάρκου, σύμφωνα με το σχετικό χρηματοοικονομικό μοντέλο εσόδων.

Ακολουθήστε το - στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σχετικα αρθρα

Απευθείας πτήση Σαγκάη-Αθήνα: Fam trip Κινέζων τουριστικών πρακτόρων

admin

Σούπερ μάρκετ: Τάσεις συγκράτησης των τιμών τον Μάρτιο – Η 5αδα των προϊόντων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

admin

Θεσσαλονίκη: Από 25/4 το πασχαλινό ωράριο στα καταστήματα

admin

Beata Javorcik (EBRD) στη «Ν»: Γιατί η Ευρώπη πρέπει να πει «όχι» σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

admin

«Καλάθι του νονού»: Στη Βουλή η τροπολογία – Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

admin

ΔΥΠΑ: Αύριο ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Πάσχα

admin

Γιατί χτυπάει η «καμπάνα» για τους Έλληνες influencers

admin

Γιατί ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ δεν έχει επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου

admin

Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο κρίνει τις περικοπές στις συντάξεις

admin

ΕΕ: Συναγερμός για την φθίνουσα ανταγωνιστικότητα

admin

«Καμπανάκι» Ντομπρόβσκις στην ΕΕ για τον νέο γύρο στον «πόλεμο δασμών» ΗΠΑ-Κίνας

admin

Η Κίνα υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ακολουθούν τις «μη εμπορικές πρακτικές» για τις οποίες την κατηγορούν

admin