Image default
Επιχειρήσεις

Austriacard: Τριπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2023

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) καταγράφει άλλη μια χρονιά με πολύ ισχυρή αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της.

Τα προσαρμοσμένα Έσοδα* του Ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2023 αυξήθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν σε €351,3 εκατ. Εξαιρουμένης της επίδρασης του έκτακτου έργου των εκλογών στην Κένυα το 2022, τα συγκρίσιμα έσοδα αυξήθηκαν κατά 23,0% ή €65,8 εκατ.

 Η αύξηση οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις στον τομέα Secure Chip & Payments, στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation) στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, και στην ενοποίηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων της Ρουμανίας.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου για το 2023 αυξήθηκε κατά 27,2% και ανήλθε σε €49,3 εκατ. με περιθώριο 14,0% έναντι 12,5% το 2022. Εξαιρουμένης της Κένυας, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 50,6%.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου αυξήθηκαν κατά 220,9% σε € 17,0 εκατ. με περιθώριο 4,8% έναντι 1,7% στη χρήση 2022, λόγω των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων και των σημαντικά λιγότερων προσαρμογών.

Μέρισμα ύψους €0,10 ανά μετοχή θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Μανώλης Κόντος, σημείωσε: “Το 2023 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά μετασχηματισμού για την AUSTRIACARD. Τον Μάρτιο, μέσω της διασυνοριακής συγχώνευσης με την ήδη εισηγμένη στην Ελλάδα θυγατρική μας INFORM, οι μετοχές μας εισήχθησαν τόσο στα χρηματιστήρια της Βιέννης όσο και της Αθήνας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην επιτυχημένη πορεία ολόκληρου του Ομίλου. Στα μέσα της χρονιάς προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση των τομέων δραστηριότητας μας, και οργανωθήκαμε κατά γεωγραφικές περιοχές, διευκολύνοντας έτσι την ταχύτερη επέκταση σε νέες αγορές, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις σταυροειδείς πωλήσεις αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τέλος, τον Δεκέμβριο ολοκληρώσαμε την αναχρηματοδότησή μας σε επίπεδο Ομίλου, εξασφαλίζοντας σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία για την επιδίωξη των αναπτυξιακών μας στόχων. Καταγράψαμε ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης τόσο από πλευράς εσόδων όσο και στην κερδοφορία. Τα προσαρμοσμένα Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 13,2%, το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 27,2% και τα καθαρά κέρδη κατά 220,9%. Εάν εξαιρέσουμε την επίδραση του έργου των εκλογών στην Κένυα από τα αποτελέσματα του 2022, οι αντίστοιχες αυξήσεις είναι 23,0% στα προσαρμοσμένα Έσοδα και 50,6% στο προσαρμοσμένο EBITDA.

Σημειώσαμε πολύ ισχυρές επιδόσεις στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, όπου τα προσαρμοσμένα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,2% φτάνοντας τα €224,6 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 166,8% φτάνοντας τα €30,3 εκατ., λόγω των επιδόσεων στον τομέα Secure Chip & Payment, τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενοποίηση των ρουμανικών ταχυδρομικών δραστηριοτήτων. Στη Δυτική Ευρώπη, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Αμερική, τα προσαρμοσμένα Έσοδα παρέμειναν αμετάβλητα στα €116,0 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA στα €17,9 εκατ., λόγω κυρίως της επίδρασης της κρίσης των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ κατά το 2ο εξάμηνο του 2023. Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει προτεραιότητα για τον Όμιλο και αναμένουμε ισχυρή συνεισφορά της τα επόμενα χρόνια. Στην γεωγραφική περιοχή Τουρκίας, Μέσης Ανατολής & Αφρικής, τα προσαρμοσμένα Έσοδα μειώθηκαν κατά 3,0% σε €53,7 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €4,9 εκατ. λόγω της σύγκρισης με τα αποτελέσματα του 2022 που συμπεριλάμβαναν την επίδραση των εκλογών στην Κένυα. Εξαιρουμένων αυτών, τα προσαρμοσμένα Έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 76,0% και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 68,1%. Οι επιδόσεις στην Τουρκία αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του Ομίλου να φέρνει αποτελέσματα στις αγορές στις οποίες εστιάζει για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του. (Όλα τα αποτελέσματα των γεωγραφικών περιοχών είναι προ ενδο-ομιλικών απαλειφών). Η AUSTRIACARD μόλις συμπλήρωσε ένα χρόνο ως εισηγμένη εταιρεία και για να ανταμείψουμε τους μετόχους μας σκοπεύουμε να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή.

Τέλος, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μας στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου μας. Ο Παναγιώτης συνέβαλε καθοριστικά κατά τη διάρκεια των 13 ετών που διοικούσε τον Όμιλο, στην επέκταση της AUSTRIACARD σε όλους τους άξονες, γεωγραφική εμβέλεια, μέγεθος και κερδοφορία. Τον ευχαριστούμε για τη σκληρή δουλειά, το ταλέντο, την αφοσίωση και την αποφασιστικότητά του”.

Επιχειρησιακή απόδοση

Οι πωλήσεις του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS ανήλθαν σε 351.3 εκατ. € αυξημένες κατά 40.9 εκατ. € ή 13.2% σε σχέση με το 2022. Οι βασικοί παράγοντες αυτής της αύξησης είναι σημαντική επίδοση των λύσεων Secure Chip & Payment (+ 27 εκατ. €), ειδικότερα στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη & DACH όπως και στην Τουρκία. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει 9.5 εκατ. € μη τιμολογημένες πωλήσεις συμβατικών περιουσιακών στοιχείων. Ο αριθμός των πωληθέντων και τιμολογηθέντων καρτών αυξήθηκε κατά 7.1 εκατ. € ή 5.6% από 127.7 εκατ. σε 134.8 κάρτες. Οι πωλήσεις από ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίας διανομής έχουν αυξηθεί κατά 20.0 εκατ. € που προέρχονται κυρίως από την ρουμανική αγορά μετά την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην Pink Post. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις που προέρχονται από τον κλάδο των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αυξήθηκαν κατά 6.0 εκατ. € λόγω της υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα από τη συνεχόμενη επιχειρηματική ανάπτυξη που έχει ο εν λόγω τομέας. Αυτή η δυνατή επίδοση των λύσεων Secure Chip & Payment και στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, στους δύο βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες του Ομίλου, καθώς και η γενικότερη βελτίωση και σε άλλους κλάδους αντιστάθμισαν τη μείωση του κλάδου των εντύπων ασφαλείας που σχετίζεται με το έργο των εκλογών στην Κένυα που έλαβε χώρα το 2022.

Το Μικτό κέρδος Ι αυξήθηκε κατά 20.7 εκατ. € ή 15.0% φτάνοντας τα 158.8 εκατ. € το 2023 ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων. Το μικτό κέρδος Ι αυξήθηκε κατά 0.7 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 45.2% εξαιτίας της υψηλότερης μέσης τιμής πώλησης και της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, όπως η ψηφιοποίηση εγγράφων και οι υπηρεσίες διανομής.

Το Μικτό κέρδος ΙΙ αυξήθηκε κατά 12.3 εκατ. € ή 16.6% φτάνοντας τα 86.8 εκατ. € το 2023. Το μικτό κέρδος ΙΙ αυξήθηκε κατά 0.7 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 24.7% εξαιτίας της αύξησης των πωλήσεων και των οικονομιών κλίμακας ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αξιοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων του ομίλου.

Τα λειτουργικά έξοδα πλην αποσβέσεων και απομειώσεων αυξήθηκαν κατά 13.2 εκατ. € ή 13.4% από 98.5 εκατ. € σε 111.7 εκατ. € το 2023 κυρίως λόγω της προσθήκης των υπηρεσιών διανομής της Pink Post στην Ρουμανία (10.0 εκατ. €), της ολοκλήρωσης του κέντρου προσωποποίησης καρτών στην Αμερική (2.6 εκατ.€), της εισαγωγής στα Χρηματιστήρια της Αθηνάς και της Βιέννης και της αναδιοργάνωσης της διοίκησης του Ομίλου (1.4 εκατ. €). Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν λόγω της επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές αυξήσεις μισθών και κόστους, που υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των λειτουργικών εξόδων που προέρχονταν από το έργο των εκλογών στην Κένυα που έλαβε χώρα το 2022 (- 8.5 εκατ. €). Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων παρέμεινε σταθερό στα 31.8% σε σχέση με το 31.7% το 2022.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 10.6 εκατ. € ή 27.2% από 38.7 εκατ. € σε 49.3 εκατ. € το 2023, ως αποτέλεσμα της σημαντικής επίδοσης των λύσεων Secure Chip & Payment στην Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη & DACH όπως και στις αγορές της Τουρκίας, της ενοποίησης των υπηρεσιών διανομής της Pink Post και της ανάπτυξης των λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, τα παραπάνω στοιχεία υπεραντιστάθμισαν τα υψηλά λειτουργικά έξοδα και την επίδραση των εκλογών της Κένυας του 2022. Ως αποτέλεσμα το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 1.6 ποσοστιαίες μονάδες από 12.5% σε 14.0%.

Το προσαρμοσμένο EBIT αυξήθηκε κατά 8.8 εκατ. € ή 36.3% φτάνοντας τα 33.2 εκατ. € καθώς η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA αντισταθμίστηκε σε μικρό βαθμό μόνο από την αύξηση στις αποσβέσεις και απομειώσεις λόγω των πρόσφατων επενδύσεων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 6.0 εκατ. € ή 29.9% φτάνοντας τα 26.1 εκατ. € καθώς η αύξηση του προσαρμοσμένου EBIT αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία προέρχονται από την σημαντική αύξηση των επιτοκίων (Euribor).

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 11.7 εκατ. € και ως εκ τούτου υπερ-τριπλασιάστηκαν από 5.3 εκατ. € σε 17.0 εκατ. € εξαιτίας των προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων και της μείωσης κατά 5.0 εκατ. € των μη ταμειακών εξόδων που σχετίζονται με προγράμματα συμμετοχής της διοίκησης.

* Εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΛΠ29 (Υπερπληθωριστικές οικονομίες) όσον αφορά τις δραστηριότητες στην Τουρκία. Τα έσοδα του ομίλου σύμφωνα με τα πρότυπα IFRS για το οικονομικό έτος 2023 ήταν €364,6 εκατ.

Σχετικα αρθρα

Alpha Real Estate: Στις 29 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023

admin

Q&R: Πούλησε 1,36 εκατ. μετοχές η Marbella Investments

admin

Real Consulting: Αύξηση 39% στα EBITDA το 2023

admin

R Energy1: Εξαγόρασε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 10 MW

admin

Real Consulting: Αύξηση 39% στα EBITDA το 2023

admin

Vodafone Business: 50 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης

admin

INFORM ΛΥΚΟΣ: Ψηφιοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας

admin

Η Elval στην ευρω-μάχη ανακύκλωσης για κουτιά αλουμινίου

admin

O Όμιλος Space Hellas στη διεθνή έκθεση BEYOND

admin

Eurolife FFH: Προνόμια και εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

admin

Την 1η Μαΐου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας

admin

Titan: Επιχορήγηση έως 61,7 εκατ. δολαρίων για τη μονάδα στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

admin