Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο -, οι αποδόσεις των μετόχων φέτος θα είναι μικρότερες από ό,τι είχαν ζητήσει οι διοικήσεις των τραπεζών, ωστόσο ακόμη η απόφαση δεν είναι οριστική. Μάλιστα το - ζήτησε από την ΕΚΤ να σχολιάσει, αλλά οι αξιωματούχοι της αρνήθηκαν να το επιβεβαιώσουν.

Η τελευταία φορά που μια μεγάλη ελληνική τράπεζα πλήρωσε μέρισμα ήταν το 2008, πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση και λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση χρέους της χώρας το 2010

Έκτοτε, ο κλάδος έχει ανακεφαλαιοποιηθεί ως μέρος των προγραμμάτων διάσωσης της Ελλάδας, εξαιτίας του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ΕΚΤ αναμένεται να επιτρέψει τις πληρωμές αφού οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αύξησαν την οικονομική τους ισχύ, ενώ η οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Το χρέος της χώρας ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας το 2023.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — Eurobank, Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank — έχουν ήδη ενσωματώσει τη διανομή μερίσματος φέτος στα σχέδιά τους, εν αναμονή των σχετικών εγκρίσεων από τις αρχές.

Η αξιολόγηση των εποπτικών αρχών

Οι εποπτικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν πώς θα εξελιχθούν τα επίπεδα κεφαλαίου των τραπεζών, αλλά και το ρόλο που διαδραματίζουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις στα κεφαλαιακά αποθέματα των ελληνικών τραπεζών καθώς και τις προοπτικές για τα κέρδη τους εάν τα επιτόκια μειωθούν φέτος.

Από τον Οκτώβριο, το κράτος έχει επιταχύνει το σχέδιο αποεπένδυσής του από τον κλάδο. Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρώτα πούλησε ολόκληρο το μερίδιο του στη Eurobank και στη συνέχεια το ίδιο έκανε τον Νοέμβριο για την Alpha Bank. Πώλησε επίσης μερίδιο 22% στην Εθνική Τράπεζα και τον Μάρτιο ολοκλήρωσε την πώληση του συνόλου των μετοχών της στην Πειραιώς.

Το ΤΧΣ εξακολουθεί να έχει συμμετοχή 18% στην Εθνική Τράπεζα και 66% στην Attica Bank. Το σχέδιο αποεπένδυσής του προβλέπει πλήρη έξοδο από τον κλάδο της χώρας μέχρι το τέλος του 2025.