Image default
Ευρώπη

ΕΕ: Νέα μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ένα νέο έγγραφο που συντάχθηκε από τη βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και είδε το Euractiv περιγράφει βασικές λεπτομέρειες για την αξιολόγηση κινδύνου που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ενός νομοσχεδίου για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση διαδικτυακού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM).

Το έγγραφο ακολουθεί την τελευταία προσέγγιση της βελγικής προεδρίας στο σχέδιο νόμου για το CSAM, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τους ρόλους της Συντονιστικής Αρχής, όπως η κατηγοριοποίηση κινδύνου ή οι εντολές εντοπισμού.

Το νέο έγγραφο, με ημερομηνία 27 Μαρτίου, απεστάλη στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για την επιβολή του νόμου (LEWP), η οποία είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που αφορούν τη νομοθεσία και τα επιχειρησιακά ζητήματα για τη διασυνοριακή αστυνόμευση.

Η Συντονισμένη Αρχή είναι ένας καθορισμένος φορέας σε κάθε χώρα της ΕΕ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αξιολογήσεων κινδύνου, την εφαρμογή μέτρων μετριασμού και τον συντονισμό των προσπαθειών για τον εντοπισμό, την αναφορά και την εξάλειψη των CSAM.

Στην προσέγγισή της από τις 13 Μαρτίου, η βελγική προεδρία ζήτησε από τα κράτη μέλη να παράσχουν τεχνικές ανησυχίες σχετικά με τις τεχνολογίες ανίχνευσης, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες εγγυήσεις στην τελική νομοθεσία.

Με βάση τις προτάσεις των κρατών μελών και τις συνεδριάσεις της LEWP την 1η και 19η Μαρτίου, η Προεδρία συνέταξε το νέο έγγραφο, το οποίο παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πιθανά κριτήρια και τις μεθοδολογίες κατηγοριοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν στο πρακτικό μέρος της νομοθεσίας CSAM.

Το έγγραφο τονίζει επίσης ότι τίποτα δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και στον αντίστοιχο κανονισμό.

Πιθανά κριτήρια κατηγοριοποίησης κινδύνου

Στο τελευταίο έγγραφο αναφέρεται ότι στο προηγούμενο κείμενο είχε ήδη προταθεί μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με τις υπηρεσίες ή τα συστατικά τους στοιχεία, με την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών σε τρία επίπεδα κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του κινδύνου και τα μέτρα μείωσης του κινδύνου.

Το νέο έγγραφο περιγράφει μια προσέγγιση για την κατηγοριοποίηση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις επιγραμμικές υπηρεσίες.

Η πρώτη προτεινόμενη κατηγοριοποίηση βασίζεται στον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οι πλατφόρμες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Η δεύτερη εμβαθύνει στην αξιολόγηση της βασικής αρχιτεκτονικής αυτών των υπηρεσιών, εξετάζοντας παραμέτρους όπως τα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, οι λειτουργίες αναγνώρισης και οι μέθοδοι επικοινωνίας.

Η τρίτη κατηγοριοποίηση αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζουν οι πάροχοι υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των παιδιών-χρηστών, καλύπτοντας πτυχές όπως η επαλήθευση της ηλικίας, ο γονικός έλεγχος και ο χειρισμός πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Αυτή η κατηγοριοποίηση εξετάζει τις τάσεις των χρηστών και τα στατιστικά μοτίβα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η χρήση λογαριασμού, οι κίνδυνοι προσέλκυσης και οι πολιτικές της εταιρείας για την ασφάλεια των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών προ-τροποποίησης και των συστημάτων διαγραφής περιεχομένου.

Η τέταρτη περιλαμβάνει την ανάλυση των τάσεων και των στατιστικών προτύπων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων της συμπεριφοράς των χρηστών, της δημοτικότητας σε όλες τις ηλικιακές δημογραφικές ομάδες, της χαρτογράφησης του κινδύνου προσέλκυσης και των παραγόντων που σχετίζονται με τους λογαριασμούς, όπως η χρήση ανώνυμων λογαριασμών και τα πρότυπα που υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους, όπως οι ψεύτικοι λογαριασμοί ή η απόκρυψη ταυτότητας.

Η πέμπτη κατηγοριοποίηση επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των πολιτικών ασφαλείας της υπηρεσίας. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της χρήσης λειτουργιών προ-διαμόρφωσης, την εφαρμογή συστημάτων διαγραφής περιεχομένου και την εφαρμογή τεχνικών απόκρυψης εικόνας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Πιθανές μεθοδολογίες βαθμολόγησης

Το σύστημα κατηγοριοποίησης κινδύνου προτείνει διάφορες μεθοδολογίες βαθμολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σύνολο παραμέτρων. Οι μεθοδολογίες αυτές περιλαμβάνουν δυαδικές ερωτήσεις, ιεραρχικά κριτήρια ή μεθόδους δειγματοληψίας. Εάν χρειάζεται, μπορεί να ενσωματωθεί στη διαδικασία ένας συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων.

Για το σύστημα κατηγοριοποίησης κινδύνου προτείνονται δύο μεθοδολογίες βαθμολόγησης.

Η «δυαδική μεθοδολογία» περιλαμβάνει ερωτήσεις ναι/όχι σχετικά με την αρχιτεκτονική της υπηρεσίας, με κάθε απάντηση να επηρεάζει την τελική βαθμολογία που χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες κινδύνου.

Η «μεθοδολογία βαθμολόγησης πολλαπλών κατηγοριών με τέσσερα ιεραρχικά κριτήρια» αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των χαρακτηριστικών στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, κατατάσσοντάς τες ως «απούσες», «βασικές», «αποτελεσματικές» και «ολοκληρωμένες», με κάθε επίπεδο να υποδηλώνει διαφορετική βαθμολογία κινδύνου.

Η μεθοδολογία δειγματοληψίας περιλαμβάνει την κατάτμηση των δεδομένων για ανάλυση με συγκεκριμένους τύπους δεδομένων που λαμβάνονται δειγματοληπτικά, καθώς και τον καθορισμό διαδικασιών για τη συλλογή και την ανάλυση.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων CSAM ή μεταδεδομένων που σχετίζονται με λογαριασμούς χρηστών για την αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου, όπως η ανώνυμη χρήση λογαριασμού ή η συχνότητα αλλαγής λογαριασμού. Η συλλογή δεδομένων, η επεξεργασία και η ανάλυση τάσεων είναι απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, αναφέρει το κείμενο.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι ο εντοπισμός των κύριων πτυχών του περιεχομένου και η εξαγωγή των βασικών αρχών.

Σχετικα αρθρα

Ένας «πράσινος» κεντρικός τραπεζίτης που βλέπει πολύ πιο μακριά

admin

Eurostat : Στο 2,4% ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

admin

Κορυφαίες αντιδράσεις εναντίον της καταστολής του ακροδεξιού συνεδρίου στις Βρυξέλλες

admin

Αναδιανομή κρατουμένων σε όλη την ΕΕ ζητούν οι Ευρωσκεπτικιστές της Σουηδίας

admin

Ισπανία: «Δίκαιη κατανομή» των παιδιών μεταναστών μεταξύ των περιφερειών

admin

Πάνω από 500 Πολωνοί υπό παρακολούθηση με Pegasus επί κυβέρνησης PiS

admin

Βρετανία: Επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο ο πληθωρισμός, αλλά λιγότερο από το αναμενόμενο

admin

Λαγκάρντ: Μέτριος ο αντίκτυπος της ιρανικής επίθεσης στις τιμές του πετρελαίου

admin

Ρεκόρ εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου δια θαλάσσης

admin

Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Πόσο θα πλήξει την παγκόσμια οικονομία;

admin

ΔΝΤ: Οι κίνδυνοι που απειλούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας

admin

Γιατί το πετρέλαιο δεν «φοβάται» και τόσο τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ

admin