Image default
Ευρώπη

Οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν τον εξορθολογισμό της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τις πολιτικές διαφημίσεις

Οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής κατέθεσαν σειρά τροπολογιών σχετικά με τους επερχόμενους κανόνες για την πολιτική διαφήμιση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή, το καθεστώς κυρώσεων, τον ορισμό και τα δημόσια αποθετήρια διαφημίσεων.

Την περασμένη εβδομάδα έληξε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην επιτροπή εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών (IMCO), η οποία ηγείται του φακέλου, μετά την προηγούμενη δημοσίευση του σχεδίου έκθεσης από τον εισηγητή του φακέλου, τον ευρωβουλευτή Sandro Gozi.

Ο κανονισμός, ο οποίος αποσκοπεί στην καθιέρωση ισχυρότερων μέτρων διαφάνειας για τους διαφημιζόμενους πολιτικούς φορείς και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στις προεκλογικές εκστρατείες, προτάθηκε από την Επιτροπή το 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για τη δημοκρατία.

Οι τροπολογίες θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ορισμένες ιδέες, όπως η ανάγκη εξορθολογισμού της εφαρμογής σε ολόκληρη την ΕΕ και η εισαγωγή δημόσιων αποθετηρίων διαφημίσεων, αρχίζουν να αποκτούν δυναμική.

Ορισμοί

Στις τροπολογίες περιλαμβάνονται αναθεωρήσεις των αιτιολογικών σκέψεων που καλύπτουν την πολιτική διαφήμιση και τις «συναφείς δραστηριότητες».

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που προτάθηκαν τόσο από την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών (S&D) όσο και από τους Πράσινους, ο ορισμός αυτών των συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη διάδοση διαφημίσεων κατόπιν αιτήματος ενός πολιτικού χορηγού, δεν θα στηρίζεται πλέον μόνο στην προϋπόθεση ότι αυτές πραγματοποιούνται έναντι οικονομικής αμοιβής, αλλά θα περιλαμβάνουν και αυτές που αναλαμβάνονται έναντι αμοιβής «σε είδος» ή «ισοδύναμης αμοιβής» αντίστοιχα.

Επιβολή και εποπτεία

Όσον αφορά τις εποπτικές αρχές, οι Πράσινοι πρότειναν τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνεργασίας για την Πολιτική Διαφήμιση», το οποίο θα λειτουργούσε ως πλατφόρμα συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της ρυθμιστικής ομάδας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Επιτροπής.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δικτύου θα ήταν η προετοιμασία κοινής δράσης και η ανάπτυξη εναρμονισμένων κυρώσεων για τις παραβιάσεις του κανονισμού.

Οι τροπολογίες που προτάθηκαν τόσο από συντηρητικούς όσο και από φιλελεύθερους νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένου του εισηγητή του φακέλου Gozi, θα έδιναν στην Επιτροπή την αποκλειστική αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, εκείνων με περισσότερους από 45 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ που καλύπτονται από αυστηρότερες υποχρεώσεις βάσει του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρότεινε τροπολογία που απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να ορίσει έναν εθνικό συντονιστή που θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για την Επιτροπή σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού, θα επιβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τον εντοπισμό παραβάσεων.

Όσον αφορά στις κυρώσεις, οι προοδευτικοί νομοθέτες πρότειναν ελάχιστο πρόστιμο 2% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών ενός παρόχου διαφημιστικών υπηρεσιών από το προηγούμενο έτος για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του κανονισμού και ελάχιστο 1% για την παροχή εσφαλμένων, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Οι αριστεροί νομοθέτες πρότειναν ελάχιστες κυρώσεις ύψους 0,5% και μέγιστο 6% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους για καταστρατήγηση των στόχων του κανονισμού, με ελάχιστο ποσό 40.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Μια αλλαγή που προτάθηκε από τους Πράσινους παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα έχουν την εξουσία να κάνουν οι αρχές που έχουν επιφορτιστεί από τα κράτη μέλη με την εποπτεία της εφαρμογής του κανονισμού.

Επεκτείνοντας την αρχική τους δυνατότητα να ζητούν δεδομένα, έγγραφα και απαραίτητες πληροφορίες από τους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, η νέα προσθήκη στο κείμενο θα τους δίνει επίσης την εξουσία να δίνουν εντολή για την ταχεία παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με ύποπτες παραβιάσεις, να διενεργούν ή να ζητούν επιθεωρήσεις χώρων προκειμένου να αποκτήσουν τις πληροφορίες αυτές και να ζητούν το υλικό αυτό από οποιοδήποτε προσωπικό ή εκπροσώπους των παρόχων διαφημιστικών υπηρεσιών, χορηγών ή εκδοτών.

Βιβλιοθήκες διαφημίσεων

Η υποστήριξη για τη δημιουργία δημοσίως διαθέσιμων αποθετηρίων και βιβλιοθηκών διαφημίσεων προήλθε επίσης από έναν αριθμό ευρωβουλευτών του αριστερού κέντρου.

Οι σοσιαλδημοκράτες πρότειναν συγκεκριμένα να δημιουργήσει η Επιτροπή ένα ευρωπαϊκό αποθετήριο πολιτικής διαφήμισης, το οποίο θα περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των περιπτώσεων πολιτικής διαφήμισης καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν που διατίθενται μέσω των απαιτήσεων διαφάνειας του κανονισμού.

Η βιβλιοθήκη θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που έχουν αφαιρεθεί και θα μπορεί να αναζητηθεί από το κοινό.

Διατήρηση

Μια τροπολογία που προτάθηκε από τους Πράσινους θα προβλέπει επίσης την παράταση της περιόδου για την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να διατηρούν τις πληροφορίες που συνέλεξαν σχετικά με τις διαφημίσεις από πέντε σε επτά έτη μετά την τελική δημοσίευση ή διάδοση της διαφήμισης.

 

 

Σχετικα αρθρα

ΕΕ: Εξέφρασε την καταδίκη της προσάρτησης ουκρανικών περιοχών στον Επιτετραμμένο της Ρωσίας

admin

Τζεντιλόνι: Χρειάζεται αλληλεγγύη από όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση της κρίσης

admin

ΕΕ: Ενόχληση για την «δύο μέτρα και δύο σταθμά» προσέγγιση της Γερμανίας στο φυσικό αέριο

admin

Στην τελική ευθεία η απόφαση της Ιρλανδίας για το Facebook και τα προσωπικά δεδομένα

admin

Νέος υπουργός Γεωργίας στην Ολλανδία λόγω των εκπομπών του αζώτου

admin

Φυσικό αέριο: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν στην Πράγα «εφαρμόσιμες λύσεις για τη μείωση των τιμών»

admin

Κομισιόν: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα

admin

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Γερμανία για τα 200 δισ, ευρώ ενεργειακής στήριξης των καταναλωτών

admin

Διαμαρτύρεται το Κίεβο ότι καθυστερούν τα χρήματα της ΕΕ

admin

ΕΕ: Καλεί Ρώσους πρεσβευτές για εξηγήσεις μετά τις προσαρτήσεις των περιοχών της Ουκρανίας

admin

Ασφάλεια, ενέργεια και μετανάστευση στο «μενού» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη

admin

Στο επίκεντρο η Ουκρανία, το ενεργειακό και η ασφάλεια των υποδομών εν μέσω ρωσικής κλιμάκωσης για τους ηγέτες της ΕΕ

admin